Johanna Hiller Wijk

Performance Management Consultant

Posts by Johanna

Blogginlägg

Använd Best practice för att ständigt fortsätta utvecklas!

Vi är nu en bit in på året och förhoppningsvis är ni i full gång med att jobba mot era framtagna verksamhetsmål och att driva organisationen framåt. O…

3 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Read more »

Blogginlägg

Hur hjälper vi våra medarbetare att öka sin motivation?

När man jobbar med målstyrning så är en viktig del att verkligen få hela organisationen att jobba tillsammans för att skapa en struktur som alla är me…

6 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Read more »

Blogginlägg

Uppföljning av målstyrning: Hur du säkerställer att din verksamhet är på rätt spår

I majoriteten av alla organisationer så lägger man en stor kraftsamling kring att ta fram bolagets strategi och gemensamma mål att följa. Om man lycka…

8 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Read more »

Blogginlägg

Gå från strategi till ett konkret genomförande

Många organisationer spenderar mycket tid på att ta fram sina gemensamma bolagsmål och sätta en långsiktig strategi. Steget därefter kan däremot känna…

11 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Read more »