Blog posts // Follow-up, Decision, Steering

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

2 years ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

I helgen satt jag och läste en artikel av Michael Mankins (2017) där han berör hur företag kan bli bättre på att exekvera sin strategi. Jag tycker att han hade en hel del poänger och ska därför plocka ut de viktigaste budskapen som ska hjälpa just dig och ditt företag att exekvera er strategi och i längden nå era mål.

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå dina mål för 2019? Mankins (2017) nämner att många av dagens framgångsrika företag jobbar utifrån en test-and-learn approach när det kommer till att exekvera sin strategi. Det innebär att man sätter upp ett mål men att man kontinuerligt följer upp och utvärderar hur det går för oss kopplat till det uppsatta målet. Beroende på hur det går kan vi behöva besluta om nya åtgärder för att lyckas nå målet.

Nedan finner ni fyra medskick från Mankins (2017) artikel som jag anser att man bör plocka med sig:

 

Att ständigt utgå från organisationens uppsatta mål

Framgångsrika företag använder strategin som en riktlinje mot det uppsatta målet. Vägen dit kan förändras men vi har alltid det uppsatta målet i sikte när vi fattar beslut om nya åtgärder. Undvik att detaljplanera för långt i förväg. Beroende på hur det går för oss under året, kan vi behöva sluta göra vissa saker eller göra mer av andra saker.

 

Att våga vara flexibel

Eftersom att vi ständigt har vårt uppsatta mål i sikte är det viktigt att våga vara flexibel på vägen dit. När vi väljer väg för att nå vårt mål kan det dyka upp oväntade hinder på vägen vilket gör att vår förmåga att vara flexibel är en framgångsfaktor. Genom kontinuerlig uppföljning kring hur det går för oss kan vi besluta om nya åtgärder för att maximera vår presentation och nå vårt mål. Med andra ord, våga vara flexibel!

 

Att agera i tid

Om vi vågar vara flexibla ökar det chansen att vi agerar i tid. För att agera i tid måste vi kontinuerligt följa upp hur det går för oss. För oss på TIC innebär detta att vi varje månad följer upp hur det går för oss givet vårt uppsatta mål. På så sätt kan vi agera i tid om vår prestation inte är i nivå med vårt uppsatta mål. Precis som jag nämnde i början av detta blogginlägg, vår värld förändras ofta och snabbt. Genom kontinuerlig uppföljning ökar vi vår chans att agera i tid och därmed nå vårt mål.

 

Att ta lärdom

Våga prova och säkerställ att vi tar lärdom av resultatet. Vi kommer säkerligen stöta på problem på vägen mot det uppsatta målet och då är det viktigt att ta lärdom av det. Inte bara för att undvika liknande misstag i framtiden utan även att ta med sig de positiva delarna. På det sättet kan vi sprida kunskap i hela organisationen. Lär dig av dina val, både bra och dåliga!

 

Lycka till!

 

Källa:

https://hbr.org/2017/11/5-ways-the-best-companies-close-the-strategy-execution-gap

About the author

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Definiera er styrning

Ett vanligt problem med organisationers styrning och uppföljning är att man inte kommit överens om exakt vad menar med det man mäter. I vissa fall kan…

5 years ago

By Gustaf Hult

Read more »

Blogginlägg

Konsten att hitta rätt nyckeltal

Nyckeltal, KPI:er, mått, indikatorer – kärt barn har många namn. Det viktiga är att se igenom ”buzzworden” och tryggt landa i syftet med varför vi ska…

10 months ago

By David Holmberg

Read more »

Do you need help?