Blog posts // Follow-up

5 tips för att nå dina mål!

6 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

I Svenska Dagbladet var det häromdagen en artikel där forskaren Stefan Söderfjäll berättar hur vi ska arbeta och tänka för att nå våra mål. Att sätta mål kommer naturlig för de flesta, men att arbeta aktivt med målen är ofta svårare. Stefan menar även att om vi inte hade haft mål hade det varit svårt för oss att prioritera överhuvudtaget. Tillsammans med kollegan Christoffer Svensson har han skrivit boken ”En lite bok om mål” Flera av de punkterna som Stefan tar upp i artikeln stämmer bra överens med hur vi på The Information Company arbetar med målstyrning!

Här är 5 av Stefans tips för att nå dina mål

  1. Glöm årliga utvecklingssamtal Årliga medarbetarsamtal har lika stor chans att lyckas som nyårslöften. Motivationen är på topp i början men börjar sedan försvinna ur medvetandet och glöms bort. Läs vårt senaste blogginlägg här med en intervju från Johannes om vår syn på medarbetarsamtal.
  2. Tänk kortsiktigt!Korta ner tidshorisonten för att göra det mer agerbart för medarbetaren. Definiera tydligt vad som ska uppnås innevarande år, med kommande arbetsuppgift eller arbetspass. Chefer bör skapa förutsättningar för sina medarbetare att arbeta med kortsiktiga mål.
  3. Vad gör du på dagarna egentligen? Stefan menar att varje organisation måste sätta av tid för att fundera över målen och om beteendemönstret styr i rätt riktning mot dessa. Det är vanligt att sätta och definiera mål, men sedan följs dessa inte upp hur det går.
  4. Varning för måluppfyllelse? Syftet med att sätta mål är att driva fram god kvalitet och kvantitet menar Stefan. Måluppfyllelse i sig är inte relevant, utan det viktigaste är att vi arbetar med att optimera utfallet. Stefan tar upp ett exempel från sjukvården: Om målet är att rädda 100 personer, men vi lyckas ”bara” rädda 80 personer – har vi misslyckats då? Om vi hade satt 70 personer som mål, men lyckats rädda 75, har vi lyckats då
  5. Chefen bestämmer om vi vågar misslyckasKulturen och modet att våga misslyckas behöver komma från toppen av organisationen, från ägare, styrelse, VD och företagsledning. Trots att någon misslyckas med sitt mål man bli behandlat med trygghet, värme och respekt

Länk till artikel: https://www.svd.se/psykologer-vill-du-na-dina-mal–tank-kortsiktigt

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?