Blog posts // Follow-up

Det årliga medarbetarsamtalets död

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Många organisationer överger det årliga medarbetarsamtalet. Detta har uppmärksammats tidigare här i bloggen, och allt fler organisationer får nu upp ögonen för hur ineffektivt detta verktyg faktiskt är när det kommer till att säkerställa individens bidrag till organisationens framgång. Och argumenten saknas inte.

Ta mjukvaruföretaget Adobe till exempel, som för en tid sedan övergav medarbetarsamtalet för mer flexibla metoder för att säkerställa individens bidrag till organisationens framgång. Med sina drygt 11 000 medarbetare och 2 000 chefer uppskattade Adobe att de årliga medarbetarsamtalen motsvarade drygt 40 heltidstjänster, utan att för den sakens skull ge önskad effekt. Inte nog med det så visade interna enkäter också att medarbetarna kände sig mindre inspirerade och motiverade efter att ha haft medarbetarsamtal.

Hos Adobe har man istället för det årliga medarbetarsamtalet börjat med högfrekventa ”check-ins”. Vid dessa tillfällen träffas chefer och medarbetare för att utbyta feedback, tydliggöra förväntningar och ge stöd och vägledning för att medarbetarna ska nå både sina och organisationens mål. Eftersom check-in-möten hålls månadsvis insåg Adobe också att man var tvungen att effektivisera den faktiska uppföljningsprocessen. Därför används inga mallar eller andra verktyg för att dokumentera check-in-mötet med medarbetaren. Fullt fokus ligger istället på att ge maximalt stöd för dennes utveckling och bidrag, och Adobe har därför valt att satsa på att chefer får en gedigen utbildning i hur man tar och ger feedback på bästa sätt.

Adobe är bara ett exempel av många på stora organisationer som går i bräschen för effektivare metoder för performance management på individuell nivå. Kanske är din organisation nästa att upptäcka fördelarna i att begrava det årliga medarbetarsamtalet en gång för alla?

Do you need help?