Blog posts // Other

Öka motivationen hos dina medarbetare

6 years ago

By Christoffer Parmbäck

Continue reading ↓

Den röda tråden mellan företagets övergripande mål och medarbetarnas individuella mål är något vi återkommande tar upp, inte minst när vi är ute hos våra kunder. Att ha medarbetare vars mål är i linje med vad man vill åstadkomma som företag ökar sannolikheten att strategin faktiskt blir till verklighet. Ju fler som drar åt samma håll desto större blir kraften i den riktningen. Men att linjera individuella mål med företagets mål medför inte bara att alla drar åt samma håll, det kan också få individerna att dra hårdare.

Den drivkraft som får människor att utföra ett arbete kan delas upp i två kategorier: extrinsic och instrinsic motivation. Extrinsic motivation är de yttre belöningar eller konsekvenser som följer en prestation och på så sätt förstärker ett agerande. Exempelvis kan det handla om lön eller bonus. Intrinsic motivation, å andra sidan, är de belöningar vi får från oss själva. Det är känslan av självförverkligande och nöjdhet man känner när man utfört en uppgift på ett bra sätt, alltså vad man kan kalla för en persons inre drivkraft.

Medan yttre belöningar självklart har en påverkan på motivationen är det de inre belöningarna som verkligen får fart på folk. Det är den inre drivkraften som stärker vår självkänsla och vårt självförtroende och således höjer vår prestation. Så medan högre lön eller bonus kan vara det ”enkla” sättet för ett företag att försöka få ut mer av sina anställa, är det när man lyckas få individerna att känna stolthet och tillfredsställelse med sitt agerande som den verkliga magin kan ske.

Men hur gör man då? Hur säkerställer man att alla anställda får dessa inre belöningar? Det är inte helt lätt och olika metoder har såklart olika effekt beroende på individ, men något som anses fungera väldigt väl är att skapa delaktighet och en känsla av att vad man uträttar faktiskt gör skillnad. Om det är tydligt för en själv hur sin måluppfyllnad bidrar till att företaget når sina mål och man således känner att man är med och bidrar till företagets framgång är det mer troligt att den där goa känslan i magen uppstår. Då har man skaffat sig motiverade medarbetare som inte bara drar åt samma håll utan även drar hårdare!

About the author

Christoffer Parmbäck är projektledare och målstyrningskonsult på The Information Company. Under sina år hos oss har han arbetat med över 25 kunder, bland annat Tele2 och Kronfågel.

+46 709 66 05 20 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Marknadsledare och trender inom BI

I februari släpptes Gartners årliga rapport där BI-marknadens största leverantörer synas i sömmarna. På en övergripande nivå konstaterar Gartner att B…

6 years ago

By Gustaf Hult

Read more »

Blog posts

Hur intelligent är ditt Business Intelligence?

Hur intelligent är ditt Business Intelligence? Frågan är något skruvad och kräver sin förklaring. Jag utgår ifrån en generell beskrivning utav det eng…

6 years ago

By Albin Zahlin

Read more »

Do you need help?