Blog posts // Actionable targets

Informera är silver; skapa förståelse är guld

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Netigate publicerade nyligen resultatet av sin årliga medarbetarundersökning. Undersökningen är en metasammanställning från knappt 100 olika arbetsgivare med ca 11 000 medarbetare i hela Sverige. Det finns en del intressanta slutsatser att dra men den jag fastnade extra för är den som har att göra med information. 

Information är en förutsättning för att säkerställa att medarbetare vet var organisationen är på väg, och därför är det glädjande att läsa att det informationsflödet är ett av de områden som förbättrats jämfört med föregående år (från ett snitt på 3,44 på en 5-gradig skala där 5 är högst, till ett snitt på 3,60). Exempelvis anser sig fler kunna redogöra för sitt företags mål och visioner jämfört med föregående år (från ett snitt på 3,67 till ett snitt på 3,87). Detta är precis den utveckling som krävs för att fler organisationer ska kunna säkerställa att den strategi man sätter faktiskt omsätts i ett agerande. Det man inte vet kan man inte agera efter.  

Det jag däremot vill komplettera med är att även om information är bra, så ska man inte falla i fällan av att informera för mycket – informationsöverflöd riskerar att hämma beteendeförändringar. Det är viktigt att hela tiden tänka på vem mottagaren av informationen är, för att på så sätt kunna göra den relevant. En del i relevansen är att alla kan förstå strategier och mål. Det kan låta banalt, men allt för ofta är strategier och mål ganska fluffiga beskrivningar, och det är svårt för enskilda medarbetare att veta vad en strategi faktiskt innebär. Det man inte förstår kan man inte agera efter. 

Det bästa tipset för att lyckas få ut det fulla värdet av den information man sprider är därför att är att börja med att konkretisera strategin (den ska visa på en tydlig riktning, inte inkludera alla fyra klassiska BSC-perspektiv!); informera om strategin och vad den innebär (så att alla vet hur man kan bidra); och såklart ge löpande återkoppling till alla hur det går och vilka initiativ som påverkat i rätt riktning. Och självklart ska man löpande i all information som går ut ställa sig frågan: kommer det här att vara ett stöd för medarbetarna kring hur de ska agera, eller är det bara information för informationens skull?

Do you need help?