Webinar // Agerbara mål, Styrning

Att sätta mål och involvera 250 medarbetare

4 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

För någon vecka sedan hade vi på TIC besök utav Erik Pihlo, CFO, och Susanne Nilsson, ekonomichef och projektledare, på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Under morgonen berättade Erik och Susanne om deras resa med att implementera en målstyrning, och samtidigt involvera 250 medarbetare runt om i landet.

LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Med sina 140 000 medlemmar som driver nästan 70 000 företag är det en av Sveriges största företagarorganisationer. Det gröna näringslivets står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.

Under 2017 kände LRF att de inte fick ut maximal effekt av sin organisation. Ledningen hade sett hur fantastiskt organisationen kunder arbeta tillsammans när krissituationer uppstod (tex. bränder, mjölkbrist), och ville säkerställa att de kunde arbeta tillsammans även utan kris. Några av de utmaningar LRF hade var:

Många mål och mått på både lång och kort sikt vilket gjorde det svårt att prioritera
Utnyttjade inte organisationen och gick miste om synergieffekter
Medarbetare efterfrågade mer uppföljning av den egna verksamheten och möjlighet till konkret feedback

Eftersom LRF är en intresse- och företagar¬organisation var det extra viktigt att fånga upp alla medarbetare för att säkerställa involvering och engagemang. Erik och Susanne var noggranna med att påpeka att det är medarbetaren och medlemmarna som kommer se till att LRF når sina mål tillsammans.

För att kunna involvera hela organisationen krävdes en tydlig struktur. Det första steget var därför att ta fram en tydlig styrmodell för att tydliggöra hur styrning och uppföljning inom LRF ska fungera och hänga ihop, och vilka styrkomponenter som skulle användas. Efter det var det ledningens tur att diskutera var man såg att organisationen skulle vara om ett år och därmed enas om en gemensam riktning för organisationen.

Sedan var det dags för Sverige-turné! 30 stycken workshops hölls under 5 veckor och säkerställde att alla medarbetare fick sin röst hörd! Inför varje workshop fanns det tydliga ingångsvärden, samt att varje enhet tog utgångspunkt i nivån ovan, vilket resulterade i att det fanns en tydlig röd tråd och alla enheter arbetade mot samma håll. Detta minimerade med andra ord antalet mål och mått.

En av de effekterna som Erik och Susanne berättade om var det enorma engagemanget som uppstått i hela organisationen, och viljan att tillsammans vilja nå de målet som är viktigast för hela LRF!

Stort TACK Erik och Susanne för en inspirerande morgon och stort lycka till framöver!

Ps. Vårt nästa frukostseminarium kommer vara i höst. Vill du se till att du får en inbjudan så skicka ett mail till sofia.lundgren@theinformationcompany.se så lägger vi till dig på vår maillista. Ds.

About the author

Sofia Lundgren is a Performance Management Consultant with The Information Company, with experience of customers such as Sveaskog, Peab, Stena Metall and the Stockholm Football Association. She’s also responsible for The Information Company's marketing and events.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Individuella mål

Strategi handlar i grunden om att skapa förändrade ageranden för att ge ett önskat resultat. Att få med medarbetarna på den resan är givetvis helt avg…

7 years ago

By Gustaf Hult

Read more »

Blogginlägg

Årets julgåva 2022 går till Barncancerfonden!

Barn och cancer hör inte ihop. Därför går vår julgåva 2022 till Barncancerfonden, en organisation som ligger oss på TIC lite extra varmt om hjärtat.…

5 months ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Do you need help?