Blog posts // Steering

Dags att vända på steken

9 years ago

By David Holmberg

Continue reading ↓

Att runt 90% av alla strategier aldrig blir av känner de flesta till idag. Men när jag frågar personer i den yttersta ledning om vem som har det största ansvaret för att säkerställa att strategin genomförs pekar man ofta på den operativa chefen eftersom det är där jobbet görs. Vilket säkert stämmer i de allra flesta fall. Men då tycker jag man bör ställa sig frågan vem som är till för vem. Alltför sällan ställer sig ledning den självkritiska frågan; "På vilket sätt kan jag/vi i ledningen underlätta för våra chefer och medarbetare?".

Idag lägger chefer ungefär en fjärdedel av sin tid på möten som inte adderar värde (enligt en studie från Chef 2014), och nästan hälften av alla chefer lägger mindre än 25% av sin tid på ledarskap (enligt Ennova 2013). Resten försvinner alltså i någon form av administration. Samtidigt är de flesta medvetna om att strategier endast kan genomföras om individer i organisationer agerar annorlunda och att frekvent feedback är det effektivaste sättet för att skapa bestående beteendeförändringar. Man skulle därför kunna tro att man borde få ett jakande svar på frågan “Ska vi inte följa upp vår verksamhet lite oftare och coacha våra medarbetare mer än en gång per år?” Men alltför ofta blir svaret “Nej tyvärr, det hinner vi inte.”

Det är något ruttet i den danska staten. Och det ansvaret vilar på ledningen.

About the author

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Do you need help?