Blog posts // Follow-up

De 5 största vinsterna med ett beslutstöd

7 years ago

By Albin Zahlin

Continue reading ↓

Att det finns stora vinster med att ha ett beslutstöd är de flest numera överens om. Jag har säkert sett hundratals beslutstödslösningar och gjorda investeringar har nästan alltid gått att räkna hem och ofta är ROI riktigt hög. Där man inte lyckats få någon större utväxling är enligt min erfarenhet de fall med dyra datalager som byggs utan en kristallklar koppling till verksamhetens behov. Men det är ett annat ämne denna gång tänkte jag istället rangordna de fem största vinsterna med ett beslutstöd.

De 5 största vinsterna med ett beslutstöd

Plats nr 5: Här hittar vi datakvalitet och att siffrorna stämmer. Ett begrepp som ofta används är ”en sanning” Att kunna lita på siffrorna är en förutsättning för att beslutstödet ska användas och för att få vinsten med en ansvarstagande organisation.

Plats nr 4: Att fatta bättre beslut. Detta är hela BI-branschens mantra att fatta bättre beslut genom att analysera och utforska data, se trender, mönster, få insikter och därmed fatta bättre beslut.  Det är gott så och vinsten är stor om det fattas bättre beslut och i vissa fall helt avgörande beslut. Tyvärr sker inte detta tillräckligt omfattning och besluten är inte så mycket bättre eller så avgörande som vi gärna vill tro. Därför blir det inte en pallplats för bättre beslut.

Plats nr 3: På pallen hittar vi däremot att automatisera ett informationsbehov. Uttalat eller inte så att omvandla data till information på ett effektivt sätt är vad de flesta beslutstödslösningar används till och vinsterna är stora. Bara att automatisera framtagningen av rapport, dashboards mm tillsammans med en bra visualisering brukar vara tillräckligt för att räkna hem investeringen. Att sedan enkelt kunna distribuera information anpassad till olika målgrupper med siffror som går att lita och med möjligheten till analys ökar såklart nyttan än mer.

Plats nr 2: Den näst största vinsten med ett beslutstöd är enligt min mening att sätta fokus på vad som är viktigt här och nu. Ni har säkert sett hur det räcker med att visualisera ett nyckeltal, mål eller liknande och resultatet blir bättre. Nyttan med att sätta fokus på vad som är viktigt är något som saknas eller iaf kan bli bra mycket bättre. Att ex ha en dashboard med 10 nyckeltal är inte att ha fokus. Fokus handlar lika mycket om att våga välja bort. Vad är det absolut viktigaste som ska uppnås under 2017 och hur väl stödjer beslutstödet detta fokus?

Plats nr 1: Guldmedaljen och den absolut största vinsten med ett beslutstöd är att skapa, driva på ett agerande. För att hämta hem de stora vinsterna krävs en förändring, att vi agerar och gör saker annorlunda mot tidigare. För att lyckas ska ni använda beslutstödet på två sätt. Ett, visualisera tydligt var och när ett agerande förväntas. Två, i beslutstödet ska jag kunna analysera orsaken till att ett agerande krävs och få feedback på agerandet. Vi människor agerande till stor del utifrån vilken konsekvens vårt agerande får så just feedback är en stark drivkraft för agerande. Det är glädjande att se att begrepp såsom ”agerbara insikter” allt oftare dyker upp i olika BI-forum.

Tips: Vill ni få ut ett större värde ur ert beslutstöd börja med plats 1 och 2. Jag säger inte att det är lätt och tiden kanske inte alltid finns men vinsterna är stora så gör det bara! Helst med vår hjälp för garanterat resultat.

En bra början är att komma på vårt frukostseminarie i Konsten att genomföra sin strategi. Info och anmälan har ni här: https://theinformationcompany.se/konsten-att-genomfora-sin-strategi/

 

About the author

Albin Zahlin is a Performance Management consultant at The Information Company, with experience from customers such as the Federation of Swedish Farmers, Trygg Hansa and Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Do you need help?