Blog posts // Follow-up

Effektiv uppföljning

7 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Att företag tycker att det är viktigt att följa upp verksamheten och de finansiella resultaten är det ingen tvekan om. Vad som är viktigt att fokusera på är såklart olika för alla. Men något som är gemensamt är anledningen till varför man har en uppföljning, att se vart vi står idag för att kunna påverka affären i önskad riktning. Dock tycks somliga ha svårigheter med att få till en effektiv uppföljning som leder till proaktiva beslut.

Ofta upplevs uppföljningsmötena som ett avrapporteringsforum för att meddela vart man står idag, och att fokus och tid inte läggs på att fatta beslut baserat på uppföljningen. Eller att man lägger alldeles för mycket tid på att diskutera om utfallen faktiskt är de rätta och varför de inte är rätt snarare än att lägga tid på att fatta beslut om vad som behövs göras.

För att komma ur fällan att uppföljningen blir en avrapportering följer här några tips för att säkerställa en effektiv uppföljning och därmed fokusera på att fatta proaktiva beslut.

  • Prioritera vad som faktiskt bör följas upp. Vad behöver man egentligen följa? Behöver man gå igenom alla utfall som gås igenom idag? Att försöka påverka för många aspekter kommer inte leda till några större förbättringar i något av områdena.
  • Säkerställ att den information vi väljer att titta på är sann. Kan man lita på informationen behöver man inte lägga energi på att diskutera huruvida datan stämmer eller inte. Vilket ger mer plats till värdefullare diskussioner.
  • Förbered dig. Analysera utfallet inför uppföljningen för att kunna svara på varför och orsaker. Att också förbereda förslag på vad som kan göras för en förbättring framöver sparar också tid från tidskrävande diskussioner och ser till att fokus ligger på att fatta beslut.

Kanske känns detta självklart och att det är såhär ni gör, men det kan ändå vara värt att utvärdera ens eget sätt att följa upp för att säkerställa att man faktiskt har en effektiv uppföljning där fokus ligger på att fatta beslut utifrån given information.

Do you need help?