Blog posts // Follow-up

Följ upp för en mer framgångsrik organisation

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Tydliga mål i all ära men utan en väl fungerande uppföljning riskerar vi att missa målet. Men vad innebär det att ha en väl fungerande uppföljning egentligen?

Vi kan sätta mål och besluta om aktiviteter som ska göras, men om vi inte kontrollerar att det vi gör driver mot önskad effekt är risken stor att vi inte lyckas nå våra mål.

För att skapa en förändring eller förflyttning krävs det mer än beslut och ageranden för att utvecklas i rätt riktning. För att skapa en förändring krävs det uppföljning och utvärdering av våra ageranden för att utvecklas. Utan utvärdering kan vi inte ta tillvara på lärdomar och kunskaper om vad som fungerar, och således inte till möjligheten att ta tillvara på dessa inför framtiden.

Generellt sätt är organisationer dåliga på att följa upp och utvärdera på ett effektivt sätt. Det är ofta som uppföljningen är det första som plockas bort vid tidsbrist för att istället fokusera på nya aktiviteter, vilket är synd. En bra uppföljning skapar nämligen förutsättningar för att de framtida aktiviteterna är effektivare och mer ”rätt” för att driva mot önskad effekt. bra uppföljning ser till att vi kan dra lärdomar av vad som går bra/ vad som går dåligt och varför, för att vi sedan kan använda den kunskapen för att skapa desto mer linjerade ageranden med vad vi vill uppnå.

En väl fungerande uppföljning kräver därför information, tid och kontinuerlighet.

Information i form av tydlighet kring vad som ska åstadkommas, vad det är vi gjort för att påverka hur mätningar påverkats. Tid för att analysera och landa i frågorna kring vad en bör fortsätta med och vad som man kan förbättra. Samt kontinuerlighet för att säkerställa att vi har återkommande fokus på uppföljning. Allt för att bidra till en så fokuserad och resultatrik diskussion som möjligt.

Det är kanske lätt att hålla med om att det är så man bör göra, men att faktiskt genomföra detta är desto svårare. Man fastnar ofta i att nya beslut och direktiv måste fattas snabbt och att man därför väljer bort att göra dessa noggranna uppföljningar med analyser och diskussioner. Men genom att göra det kan man missa viktiga erfarenheter om vad som faktiskt funkar för den organisationen. Gör inte misstaget med att strunta i uppföljningen, det är tack vara den som organisationen utvecklas och gör att vi snabbare och med mer precision når målen.

Do you need help?