Blog posts // Other

Förståelsegap mellan ledning och medarbetare?

6 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Nyligen genomförde ekonomistudenten Isak Albihn i samarbete med The Information Company en studie om hur styrning och uppföljning fungerar bland Sveriges topp 500 bolag. Sannolikt har medarbetarna inte samma förståelse för mål och strategier som ledningen som utformat dessa.

Endast 5 % av tillfrågade verkställande direktörer, finans-, ekonomi-, affärsområdes- och utvecklingschefer i Sveriges 500 största företag kan till exempel helt hålla med om att ”Varje medarbetare vet vad som är viktigast att fokusera på för att bidra till organisationens övergripande mål”.

Brist på pedagogik                                                                                                         

En individs handlande baseras på den egna förståelsen av situationen. En möjlig förklaring till medarbetarnas avsaknad av förståelse, och därmed handlande i linje med organisationens mål, är att chefer inte är tillräckligt pedagogiska. Endast 8-17% av tillfrågade kunde till exempel helt hålla med om att de utför aktiviteter, vars syfte direkt eller indirekt är att öka medarbetarnas förståelse, så som:

  • ”Att översätta målen till relevanta nyckeltal”,
  • ”Att visualisera måluppföljningen”,
  • ”Att kontinuerligt ge varje medarbetare uppföljning på de mål han/hon fokuserar på”

Därmed är det inga tvivel om att ledningarna i Sveriges 500 största företag har mycket att vinna på att intensifiera sitt arbete med att öka förståelsen hos medarbetare för såväl mål som strategier! Läs mer om studien här.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Related posts

Blogginlägg

Tre metoder för att få saker som behöver göras, gjorda.

Någonting vi försöker styra bort från är detaljstyrning i organisationer. Med en väl fungerande målstyrning ska alla individer i bolaget veta hur och …

2 years ago

By Erik Svedberg

Read more »

Blogginlägg

Webbinarium: Grunderna för att lyckas med målstyrning

Torsdagen den 22:e oktober kl. 13:00-14:00 är det återigen dags för oss på TIC att hålla ett av våra uppskattade webbinar. Denna gången är temat Grund…

11 months ago

By Johanna Andersson

Read more »

Do you need help?