Blog posts // Decision

Från insikt till beslut

7 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Många av er har säkert sätt olika typer av dashboards och visualisering av data i olika beslutsstödsystem där massa information finns tillgänglig och visualiserad. Det finns grafer, diagram och tabeller för allt som kan tänkas värt att veta gällande din verksamhet och organisation. Även om mycket information ses på som positivt finns det nackdelar med det också.

En aspekt som påverkar negativ är att det blir svårt att skilja det som är viktigast och som vi faktiskt behöver veta från massan av information. Information är bra men bör endast ses som sanning när man vet hur man ska använda det. Utan tydliga förklaringar till varför resultaten ser ut som de gör kan beslut fattas på felaktiga grunder. För att komma bort från detta blir analysen av resultaten allt viktigare.

Enligt min mening består en bra uppföljning av tre delar. Insikten kring hur det går, analys för att förklara varför det går så och möjlighet till att ta informerade beslut. Med hjälp av ett beslutsstöd kan denna process underlättas och effektiviseras men det gäller att man använder systemet på rätt sätt.

Första steget är att prioritera vad som är viktigast att följa, det kommer inte gå att följa alla mätbara aspekter i syfte att maximera resultatet. Skapa en tydlig dashboard som tydliggör detta val och se till att de mätningar som följs är relevanta att följa och inte tillföra mer information än nödvändigt för att kunna svara på frågan: Hur går det just nu?

För att sedan kunna förklara varför och förbereda för att informerade beslut ska kunna fattas behöver man göra analyser, hitta grundorsaken till varför det går som det går. Om det går bra varför, går det bra? Om det går dåligt, varför går det dåligt? Informerade beslut kan skapas på flera sätt antingen genom att analysen visar på en grundorsak som vi behöver åtgärda eller information om vilka tänkbara scenarier vi kan komma att befinna oss i om vi inte agerar nu. Och det är i dessa situationer beslutsstödsystemen kommer till sin rätt. Förutom tydliga dashboards som sammanfattar de prioriterade målen och förklarar hur det går behöver vi komplettera med information för att kunna finna just grundorsaken och göra bra analyser. Därför krävs det också av de som beställer och bygger visualiseringen att ha god insikt i affären samt hur och vad som behöver analyseras.

Analysen ska ge den information som behövs för att gå från insikt hur det går till beslut om vad vi bör göra härnäst. Att gå från insikt till beslut en fråga om väl utförda och strukturerade analyser.

***

Ett lite tips för er som är intresserad kring hur man ska tänka när man väljer sina nyckeltal så har vi på The Information Company fortfarande några fåtal platser kvar till vårt frukostseminarium där Pontus Wadström, forskare på KTH, och David Holmström, VD på The Information Company, berätta om hur man egentligen bör tänka när man ska välja och prioritera sina nyckeltal. Anmäl sker här.

Do you need help?