Blog posts // Steering

Gemensam förändring

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Utgångspunkten för alla välformulerade strategier bör vara någon typ av vägval, likt en markerad väg på en karta som organisationen gemensamt ska följa för att nå sin vision. Dessutom innebär detta vägval också en förändring mot vad organisationen gör idag. För att omvandla en strategi från en konferensrumsprodukt till hur verksamheten bedrivs på daglig basis krävs därför en förändring av hela organisationen beteende.

Varför är då detta så svårt? Många menar på att en betydande del av problematiken ligger i medarbetarens motstånd mot förändring. Men är vi verkligen så bekväma av oss så att vi aldrig vill testa nya vägar? Forskning vid London School of Economics visar tydligt att den vanligaste orsaken till medarbetares ovilja till förändring kommer av negativ erfarenhet förändringsledning snarare än ett motstånd till vad förändring faktiskt består av. De flesta organisationer är redan idag mycket fokuserade på vilken förändring vi driver, men hur blir vi också fokuserade på att driva förändring?

Nyckeln till en lyckad förändringsresa är att åstadkomma den gemensamt i organisationen. Detta kan tyckas självklart, ingen organisation har mig veterligen åstadkommit en hållbar förändring utan att förankra den hos medarbetarna. Samtidigt kan de flesta organisationer dra av nytta av detta faktum genom att främja effektivare förändringsledare med ett par enkla knep.

  • Förändra inte alla saker på en gång. Detta kommer förvirra medarbetarna, dessutom kommer förändringarna sannolikt att påverka varandra på ett oförutsägbart sätt. Våga därför prioritera mellan olika förändringsprojekt.
  • Titta runt dig innan du tittar framåt. Ta reda på vilka andra förändringar som redan pågår i organisationen och vilka vinster förändringen medför inom olika delar av organisationen.
  • Ta ansvar för den gemensamma förändringen. Många organisationer pratar om att genomföra förändringen tillsammans, men det landar för det mesta i ”stuprörstänk” där varje avdelning eller enhet jobbar på egen hand. Genom att skapa tvärfunktionella forum för organisationens olika delar ökar sannolikhet att lyckas dramatiskt.
  • Bygg tillit genom säkerhet. Inom neurovetenskapen diskuteras säkerhet och kunskap om andras arbete som en kritisk faktor för effektivt samarbete. Om vi förstår varandras behov och drivkrafter ökar också chanserna att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för hela organisationen.

Nu en bit in i januari är många strategier satta, och vad som idag är en pappersprodukt är förhoppningsvis vardag hos många organisationer om några månader. För att lyckas med detta måste ni åstadkomma en gemensam förändring. Ta stafettpinnen och bli en förändringledare för din organisation!

Do you need help?