Blog posts // Other

Hur intelligent är ditt Business Intelligence?

8 years ago

By Albin Zahlin

Continue reading ↓

Hur intelligent är ditt Business Intelligence? Frågan är något skruvad och kräver sin förklaring. Jag utgår ifrån en generell beskrivning utav det engelska ordet Intelligence och som vi inte riktigt har något motsvarighet till på svenska. Betydelsen är ungefär ”förmågan att ta emot information för att nå kunskap och tillämpa ett beteende inom en kontext”

Jag har arbetat med BI de senaste 10 åren och sett 100-tals lyckade BI-lösningar. De är lyckade för att de effektivt transformera stora datamängder till en visualiserad information. Men jag anser också att de allra flesta misslyckas med att i tillräcklig omfattning skapa ett agerande, ett förändrat beteende.  Så på frågan, hur intelligent är ditt ”Business Intelligence”? Är mitt svar inte tillräckligt intelligent och en mer korrekt benämning för många av dessa lösningar skulle istället vara Business Information. Utmaningen med en ”Business Information” lösning är att det alltid finns behov av mer information och det finns ännu mer data att visualisera. Det gör att dessa lösningar växer över tid, mer information läggs till och inget tas bort. Detta driver utvecklingskostnad men också en högre förvaltningskostnad.  Med en över tid växande BI-lösning är också risken att både relevans och agerbarhet förlorad.

Den intelligens som behöver tillföras är inte främst fler tekniska funktioner såsom prediktiv analys, big data, fler data källor och ännu häftigare visualisering. Tricket är istället att tillför den kunskap (intelligens) som finns inom organisation. Ett effektivt sätt att göra detta är att mycket tydligt koppla BI-lösningen till strategin för rätt fokus och prioriteringar. Våga välja bort och skala av. Ha som övergripande mål att ge mottagaren av BI en ökad förmåga att ta emot information, nå kunskap och få ett önskat agerande. Där har ni Business Intelligence på riktigt.

About the author

Albin Zahlin is a Performance Management consultant at The Information Company, with experience from customers such as the Federation of Swedish Farmers, Trygg Hansa and Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Do you need help?