Blog posts // Target levels

Hur kan målnivåer definieras?

6 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Efter att vi har fastställt ett mål med tillhörande mått är det dags att välja vilken nivå som ska uppnås under aktuell period! Enligt Meeking, Biault och Neely (KÄLLA) finns det fyra principer att utgå ifrån när målnivåer ska definieras: Close as you can, Far as you can, Benchmark och Yes/No targets.

”Close as you can” innebär att målnivån är  baserat på ett ideal som önskas uppnå. Ett exempel på detta är nollvisionen ambitionen eller idealet är att noll personer under året ska omkomma i trafikolyckor.

I praktiken kan det vara svårt att nå ett ideal eftersom det innebär en ambitiös strävan efter något. Däremot betyder det inte att jakten för att nå idealet är meningslöst eller mindre motiverande. Det kan ofta vara tillräckligt motiverande att arbeta mot idealet och känna att det arbetet som görs resulterar i något bra. Därmed kan även framsteg som närmar sig idealet leda till ökad motivation. Fördelen med ”Close as you can” är även att det sätter fokus på vad som faktiskt är viktigast.

”Far as you can innebär en strävan att prestera och leverera så bra eller så mycket som möjligt. Det innebär att det inte finns en gräns för förbättring, utan det är alltid bättre desto högre resultatet eller prestationen blir. Exempelvis maximera lönsamhet, maximera bränsleeffektivitet eller öka antalet besökare på hemsida.

Hur en nivå baserat på ”far as you can” ska fastställas är beroende på kvalificerade gissningar eller resultat från tidigare år. Trots detta har studier visat att dessa nivåer är motiverande. Motivationen kan dock minska eller försvinna om nivån sätts för högt och skapar en känsla av att prestationen alltid är för låg och under kapacitet, något som även kan vara orsaken till stress. En nackdel med att basera nivåer på ”far as you can” är att prestationen behandlas som ett ultimat mål, istället för en milstolpe mot en värdefull, målmedveten resa.

”Benchmark” innebär att målnivåerna sätts i relation till en annan aktör. Vid intern benchmarking är det en annan enhet inom samma organisation medan vid extern benchmarking är nivån i relation till en extern part på marknaden. Benmarking används bäst när den egna prestationen i sig inte säger hur bra prestationen är, exempelvis marknadsandelar eller valresultat.

Att sätta en nivå baserat på benchmarking kan ofta vara motiverande för medarbetarna då det visar en strävan efter att vara bäst och lyckas med något meningsfullt. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till förutsättningar och vad som anses realistiskt, annars kan benchmarkingnivån få motsatta effekt.

”Yes/no targets” innebär att en målnivå är uppnådd eller inte är uppnådd, med andra ord betyder det att målnivån är binär. Att använda sig utav binära målnivåer är ofta kontraproduktivt och har stor potential att skapa problem och kritik om medarbetarna inte håller med om nivån. En binär målnivå kan istället användas som delmål mot att nå en ”Far as you can”, där den binära nivån ses som kontinuerliga framgångar.

Hör gärna av er till oss på TIC om ni är nyfikna på hur vi jobbar för att ta fram målnivåer!

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?