Blog posts // Follow-up, Other

Hur kan man förstärka ett önskat agerande?

8 months ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

Målen för året är satta. Vi vet vart vi vill vara i slutet av året. Vi vet hur vi ska agera för att nå dit. Då är det bara att köra! Inga konstigheter. Är det så enkelt? Oftast inte. Vi behöver hela tiden påminna oss själva om hur vi ska agera. Kontinuerligt stötta varandra med syfte att nå våra mål. I detta blogginlägg kommer jag belysa hur man kan förstärka den sortens agerande som gör att vi lyckas att nå våra gemensamma mål.

För att nå sina mål behöver man ta konsekvenserna av dem. När man sätter ett ambitiöst mål behöver man ofta agera på ett annorlunda sätt för att lyckas att nå målet. Det kan vara att man ska agera helt annorlunda från idag. Det kan vara att man ska agera på ett sätt där man gör mer av något vi redan gör idag. Oavsett vad det är kräver det att vi kontinuerligt arbetar för att förstärka det önskade agerandet. Det är oftast då det gör verklig skillnad på vår måluppfyllnad!

Vilka metoder kan man använda sig av?

Om man aktivt vill arbeta med att förstärka ett önskat agerande kan man dela in det i två olika metoder:

Den första handlar om positiv förstärkning. Denna metod premierar proaktivitet och att man gör det där lilla extra. Det driver också ett adaptivt beteende, att man försöker finna den bästa lösningen och att man vågar prova nytt och lära sig vad som funkar. I arbetslivet är den vanligaste formen av positiv förstärkning uppmärksamhet/beröm. Det finns även de som tror att ekonomisk kompensation är en form av positiv förstärkning men flera studier visar att det snarare ökar pressen och därmed blir en form av negativ förstärkning i stället.

Just negativ förstärkning är den andra metoden. Här handlar det om man snarare presterar för att man känner att man måste. Negativ förstärkning skapar reaktivt och statiskt agerande, där man gör så lite som möjligt för att undvika en negativ konsekvens. Tillrättavisning är en vanlig form av negativ förstärkning. Även om prestation snabbt kan bli bättre med negativ förstärkning visar många studier att beteendet avtar/slocknar så fort risken för en negativ konsekvens försvinner.

Hur förhåller sig metoderna till varandra?

Vi behöver både positiv och negativ förstärkning. Att få repressalier för att man inte kommer i tid kan vara en motiverad negativ förstärkning. Studier visar att man tar åt sig mer av negativ förstärkning vilket innebär att det krävs mer positiv förstärkning för att väga upp det negativa. Därför är det ändå viktigt att positiv förstärkning är huvudmetoden.

Låt oss titta på ett exempel där man jobbade med både positiv och negativ förstärkning. I en studie som innehöll 102 bankanställda kunde man se att de som återkommande fick mest negativ återkoppling hanterade det genom att slå dövörat till. De som var mest mottagliga för korrigeringar var de som arbetade i en miljö där återkoppling gavs ofta och för det mesta var positiv. De kände sig inte hotade och kunde därför ta till sig av återkopplingen och utvecklas. Att systematiskt fira och kommunicera delsegrar kopplat till gemensamma mål är exempel på arbetssätt som skapar positiv förstärkning och främjar utveckling.

Vill du och din organisation förstärka de ageranden som gör att ni når era mål? Jobba i huvudsak med positiv förstärkning!

Lycka till!

About the author

Christopher Bratt works as a Performance Management Consultant at The Information Company, with experience from customers such as Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen Cerealia, Swedol and Danpo. He previously worked at Swedbank and Nordea. 

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Related posts

Blogginlägg

Utveckla er strategiprocess

Dags att utveckla er strategiprocess? Här kommer lite tips på vad du kan göra.…

11 months ago

By johannesingerby

Read more »

Do you need help?