Video library // Target levels

Hur kan man sätta rimliga acceptabla nivåer?

9 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

Att bestämma acceptabla nivåer som speglar ifall organisationen rör sig i rätt riktning eller inte är en ytterst svår uppgift. Se Johannes Ingerby förklara lite närmare hur man kan tänka vid formulering av målnivåer.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Hur kan målnivåer definieras?

Efter att vi har fastställt ett mål med tillhörande mått är det dags att välja vilken nivå som ska uppnås under aktuell period! Enligt Meeking, Biault…

3 years ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Blog posts

5 frågor för att förankra mål

I dessa planeringstider vill jag passa på att påminna om vikten av förankring av mål. Det räcker alltså inte att bara sätta målet, man måste prata om …

3 years ago

By johannesingerby

Read more »

Do you need help?