Blog posts // Steering

Imagine if you had a football team, where only 4 in 10 knew what the game plan was

5 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Den senaste trenden inom HR visar att en av de absolut största utmaningar organisationer står inför idag är lågt medarbetarengagemang. Frågor som ”hur attraherar, engagerar och leder vi dagens medarbetare” debatteras onekligen i alla HR sammanhang.I Gallups årliga undersökning av arbetsplatser i 142 olika länder så påvisas just att endast en av åtta anställda känner en entusiasm kring sitt jobb och således bidrar till en positiv utveckling av organisationen.

Den utvärderingsmodell som dominerat marknaden sen 80-talet, där medarbetare enligt GE doktrinen årligen tilldelas ett betyg av sin närmsta chef och rankas mot varandra, har av senaste forskningen visat sig demotivera anställda och därmed verka kontraproduktivt. Istället ser vi idag hur en ny typ av performance management fått genomslag, s.k. ”agile performance management”, som innefattar högfrekvent återkoppling, transparens, högre flexibilitet och klara målsättningar som kopplar upp mot företagets övergripande mål.

Det låter logiskt att samtliga medarbetare bör veta vad som är företagets mål och strategi men studier pekar idag på motsatsen; Chris Bain skriver b.la att endast ca 40% av alla medarbetare har en uppfattning av vad som är organisationens mål och strategi. Han fortsätter sedan med följande analogi: ”Imagine if you had a football team, where only 4 in 10 knew what the game plan was”. Att premiera en utvärderingsmodell som både gynnar den enskilde medarbetaren och är i linje med organisationens strategi är därför inte bara att föredra men nödvändigt; speciellt givet den ”platta” värld vi lever i idag där medarbetare byter arbetsgivare titt som tätt och företag konkurreras ut snabbare än någonsin.

Related posts

Blog posts

Missionen – viktigare än du tror

En mission syftar till att beskriva vad organisationen har för roll gentemot sin omvärld. Och just därför blir den så viktig för att skapa en mening o…

4 years ago

By johannesingerby

Read more »

Få din affärsplan att leda till konkreta resultat

Att ta fram en affärsplan kräver ofta mycket tid och energi. Ambitionen med en affärsplan är att skapa ett agerande ute i organisationen som leder til…

1 year ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Do you need help?