Blog posts // Actionable targets, Follow-up

Inför 2019

5 years ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

De härliga juletiderna är på ingång och runt om i landet är förberedelserna igång. Julklappar ska handlas och julmat ska förberedas. Under själva julhelgen får man tillfälle att spendera härlig tid tillsammans med vänner och familj. Ett behagligt lugn infinner sig. Det finns därmed tid att reflektera över det gångna året. Finns det något jag vill göra annorlunda under kommande år? Lägligt nog följs julhelgen av nyårshelgen och därmed det traditionsenliga nyårslöftet. Ett perfekt tillfälle för nystart!

Enligt en undersökning från SIFO är ett utav de vanligaste nyårslöftena att man ska börja träna under det kommande året. Ni känner säkert igen scenariot i januari där gymmen är fulla med människor som är fast beslutna om att uppfylla sitt nyårslöfte. Ni känner säkert även igen er när jag påstår att gymmen sällan är lika fulla under senare delen av året. Eller tillhör ni den del som bidrar till detta? Nyårslöftet om att börja träna kändes kanske inte lika motiverande längre? Hur kan man då tackla detta för att bibehålla motivationen under hela året?

Här kommer några tips från mig som kan hjälpa er att uppfylla era nyårslöften under 2019:

1. Definiera nyårslöftet

Börja med det uppenbara och definiera själva nyårslöftet. Det ska vara kvantifierbart och därmed kunna bedömas på ett objektivt sätt. Det ska inte finnas någon tveksamhet kring huruvida man har uppfyllt sitt nyårslöfte eller ej. Gällande nyårslöftet ”att börja träna” skulle jag råda att fundera kring vilken effekt man är ute efter. Att börja träna kan betyda en mängd olika saker. Vill man bli starkare? Vill man få bättre kondition? Om det är bättre kondition man är ute efter kan man sätta ett mål om att springa en viss sträcka på en viss tid i slutet av året. Det ger en tydlig indikation om man fått bättre kondition eller ej. Utifrån det kan man bryta ner det i delmål för respektive månad. Det blir inte bara enklare att följa upp, utan även mer inspirerande i och med att man faktiskt kan se om man utvecklas under året. Det råder heller ingen tvekan om man lyckas uppfylla sitt nyårslöfte eller inte. Antingen springer man sträckan på en viss tid eller så gör man inte det.

2. Gör nyårslöftet agerbart

Om man vill uppnå den effekt som man definierat i sitt nyårslöfte, hur bör man då agera? Ens agerande ska ha hög korrelation med effekten man vill uppnå. Om effekten är att få bättre kondition, vilka ageranden krävs då av mig? Exempel på agerbara mål kopplat till att få bättre kondition skulle kunna vara att träna X antal gånger per vecka. Man kan addera ytterligare ett agerbart mål till detta, förslagsvis att ha ett visst kaloriintag per vecka för att maximera effekten av ens träning. Detta är mål som man direkt kan påverka genom sitt agerande och som har hög korrelation med ens önskade effekt. Agerbara mål fokuserar på ens beteende. I detta fall handlar det om att träna X antal gånger i veckan och anpassa ens kost för att maximera resultatet av ens träning. Detta agerande kan även korrelera med andra saker än att få bättre kondition. Exempelvis kan det bidra till att man känner sig piggare och mindre stressad. Med andra ord, fokusera på ditt agerande!

3. Följ upp hur det går

Uppföljning är A&O när det gäller att uppfylla sitt nyårslöfte. Det tydliggör hur det faktiskt går för en, samt ger en möjligheten att reflektera kring sin prestation. När man identifierat grundorsaken till ens prestation kan man besluta om man eventuellt behöver vidta andra åtgärder för att uppnå sitt nyårslöfte. Om man exempelvis genomfört sina träningspass (sitt agerande) men ändå inte förbättrar sin tid på löpsträckan bör man fundera på om man tränar på rätt sätt givet att man ska nå det mål (effekten) man satt upp. Man kanske inte bara ska löpträna utan även kombinera det med styrkepass? Om jag inte följer upp mitt nyårslöfte har jag heller ingen aning om hur det faktiskt går för mig. Det leder i sin tur att man famlar i mörker och att man till slut tappar motivationen.

Idag finns det hjälpmedel i form av diverse appar där man på ett enkelt och tydligt sätt kan följa upp sitt nyårslöfte. De möjliggör bland annat att man kan koppla sig mot sociala medier. På detta sätt kan man följa varandras väg mot målet samt hjälpa varandra att hålla fokus året ut.

Med detta sagt, njut av den stundande julen och blicka sedan framemot ett 2019 där vi ser till att uppfylla våra nyårslöften!

About the author

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Do you need help?