Blog posts // Other

Marknadsledare och trender inom BI

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

I februari släpptes Gartners årliga rapport där BI-marknadens största leverantörer synas i sömmarna. På en övergripande nivå konstaterar Gartner att BI-marknaden passerat den gräns som det pratas om i många år. Framgångsrika BI-leverantörer är numera de vars produkt är en självhjälpsbaserad lösning för affärsanvändarna snarare än ett rapporteringsverktyg för IT-avdelningen.

Precis som vi på TIC förespråkar så ska såväl val av leverantör till som innehåll i BI-systemet styras av verksamhetens behov för att skapa maximalt värde. Detta skapar emellertid nya krav på leverantörernas produkter. För att kunna utgå från verksamhetens behov måste verktyget vara så enkelt att alla kan använda det, men det måste också stödja att användaren kan analysera datan genom att bryta ner och ”vrida och vända” på denna. Detta skapar väsentligt förändrade krav på leverantörernas produkter, och gör också att utvärderingen av leverantörerna i Gartners ”magiska kvadrant” ser väsentligt annorlunda ut mot i fjol.

Leverantörer i ledar-kvadranten

the information company - marknadsledare och trender inom bi

Förra årets nio leverantörer inom rutan ”leaders” har i år minskat till tre; Qlik, Tableau och Microsoft, dessutom med en del utvecklingspotential inom bägge utvärderingskriterierna. Se nedan ett kondensat av vad Gartner ansåg om respektive leverantör i ledar-kvadranten.

  • Qlik (med produkterna View och Sense) anses av kunderna vara användarvänlig, och ger dessutom verksamhetens användare möjligheten att bli ”Power users” med bland annat ”Qlik Continuous Classroom”. Dessutom får Qlik högre poäng än konkurrenterna Tableau och Microsoft när det kommer till analysmöjligheter, vilket förklaras genom bättre stöd för multipla datakällor och associativ sökning och filtrering. Ett minus för Qlik, enligt Gartner, är de relativt höga kostnaderna vid stora implementeringar. I implementationer med över 500 användare är Qlik ungefär 70 % dyrare än Tableau och dubbelt så dyrt som Microsofts treårs-licens.
  • Tableau är för många svenskar ett relativt okänt verktyg vilket främst förklaras av att deras hemmamarknad är Nordamerika. Tableaus primära fokus är att skapa enkelhet för användaren genom interaktiv och intuitiv utformning utan att någon kodning behövs. Mångsidigheten och enkelheten har också gett resultat, och Tableau har därför varit särskilt lyckosamma i att knyta stora avtal där många användare innefattas. När varje affärsanvändare sedan kan ta del av en välutvecklad support med online tutorials, webinarier och klassrumsbaserad utbildning finns förutsättningarna för att vara ett BI-verktyg att räkna med i framtiden. Enkelheten och den snabba expansionen har emellertid också baksidor för Tableau, där såväl analysmöjligheterna som dataintegrationen fick lägre poäng än konkurrenterna i ledar-kvadranten.
  • Microsoft (med produkten Power BI 2.x) har det klart lägsta priset jämfört med konkurrenterna, och har helt klart satt press på övriga med lanseringen av Power BI 2.x som klarar integration av fler datakällor än sin föregångare. Dessutom är Microsoft en av de första leverantörerna som kommer med ”natural-language query” vilket är en av de stora framtidstrenderna inom BI. Kort innebär det att användaren kan ställa en fråga till datamodellen, som svarar med att presentera en visualisering som besvarar detta. Även Microsoft har prioriterat enkelhet för användaren och använder i hög utsträckning fördefinierade visualiseringar, vilket skapar enkelhet även om analysmöjligheterna precis som för Tableau haltar en aning.

Hur ser framtiden ut?

Gartner gör i sin rapport en rad antaganden för hur BI-marknaden utvecklas de närmsta åren. Bland annat betonas att affärsanvändarna kommer få en större möjligheter att själva preparera och analysera data, samt att dagens olika former av data-discovery kommer konvergera till ett naturligt frågespråk.

En rekommendation lämnas också till de som vill hoppa på trenden och skapa ett modernt BI-system som bygger på användarna som power users; gör det gradvis. Den gamla typens BI har fortfarande en viktig roll i många organisationer, och att tro att detta kan ”överföras” till en ny platform innebär hög risk för verksamheten. Istället bör organisationer i nya utvecklingsprojekt anamma nya plattformar i nya BI-projekt, och därmed implementera en tudelad leveransprocess inom BI.

Do you need help?