Video library // Actionable targets

Vikten av fokus

6 years ago

By David Holmberg

För att lyckas med målstyrning är fokus och modet att prioritera två viktiga aspekter som bör vara på plats. David Holmberg berättar i denna videon hur man kan lyckas med de!

About the author

David Holmberg has more than 20 years' experience in strategy and management issues. He has been a consultant to over 90 organisations in the private, public and idea-based sectors.

Read more about David »

Related posts

Blog posts

3 kriterier för att välja uppföljningsområden och mått

När vi arbetar tillsammans med våra kunder försöker vi ta fram de bästa nyckeltalen för att mäta att de gör en förflyttning inom deras strategi. En va…

2 years ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Blog posts

Agerbara mål

De allra flesta företag har en vision för vad man som verksamhet vill uppnå. Visionen i sig är inte det man i företaget agerar på utan den bryts även …

4 years ago

By The Information Company

Read more »

Subscribe to our blog