Blog posts // Other

Kommunicera rätt för att skapa engagemang

7 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Jag lyssnade nyligen på en intervju om motivation hos människor, där de som talade hade en intressant bild av olika typer av motivation. I vårat arbete på The Information Company jobbar vi mycket med förändringar (stora som små) hos våra kunder. Och vi kan se att ju med engagerade och motiverade medarbetare i organisationen är desto smidigare och bättre blir förändringen och resultaten.

I grunden innebär motivation strävan mot att uppnå behag och undvika obehag, men att de intervjuade kunde se två typer av drivkrafter/fokus för hur man uppfattar vad som är behag och obehag vilket de valt att kalla ”prevention” fokus respektive ”promotion” fokus .

Som det beskrevs intervjun innebär promotion (avancemang) fokuserad motivation att drivkraften ligger i att göra framsteg, klara av utmaningar och strävan mot att vinna något. Medan prevention (förebyggande) fokuserad motivation innebär att en drivs av att fortsatt vara i en tilltalande situation, stäva efter att inte förlora något. Skillnaden mellan dessa är när och hur man anser sig uppnå behag respektive undvika obehag. För en som drivs av avancemang är obehaget att vara kvar i den situationen man är i. Medan en person som drivs av förebyggande fokus motiveras av att inte göra misstag eller inte lyckas befinna sig i en tillfredsställande situation.

Utifrån vår syn på förändringsprocessen är kommunikation en viktig del av skapandet av engagemang. Vilket i relation till ovanstående antagande innebär att förmågan att anpassa sättet en kommunicerar och förklarar förändringar eller satsningar i en organisation blir mycket viktig. Det är viktigt att se till vilka individer man tilltalar och vad deras huvudsakliga drivkraft är och adressera denna i sitt sätt att kommunicera. Ett sätt att själv fundera på hur man kan motivera de olika fokus-typerna är att försöka svara på dessa två frågeställningar, Vad händer om vi lyckas? Vad händer om vi inte lyckas? På så sätt kan en kanske hitta en väg att motivera både de som drivs av ”promotion” som av ”prevention”.

Är du intresserad av att höra intervjun själv? Klicka här

Do you need help?