Blog posts // Follow-up, Decision

Tre steg för en relevant analys

7 years ago

By Christoffer Parmbäck

Continue reading ↓

Som stark förespråkare av att visualisera mål i dashboards har de dock en begränsning – de tar dig en bra bit men inte riktigt hela vägen till ett önskat agerande. Dashboards är fantastiska då de tydliggör organisationens mål och hur det går, dock kan de inte berätta för dig vad du bör göra härnäst. För att målen ska skapa ett konkret agerande krävs att de leder till relevanta analyser som i sin tur ligger till grund för faktabaserade beslut om vilka aktiviteter som bör genomföras.

Ett av de vanligaste och kanske enklaste sätten att analysera ett mål är att utgå från dess matematiska delmängder. Analyserar man en butiks omsättning tittar man på snittköp (kr) och antal köp (#). Stannar man här i sin analys (vilket tyvärr inte är ovanligt) riskerar man att sätta in aktiviteter på en för övergripande nivå, vilket kan leda till en uppsjö av olika saker som ska göras men där många inte ens leder till någon önskad effekt.

Allt eftersom organisationer får större tillgång till data ökar möjligheterna att analysera mer detaljerat. Problemet har då blivit det omvända – aktiviteter sätts in på en för detaljerad nivå utan att man är säker på att det är grundproblemet som åtgärdas.

För att en analys ska vara relevant underlag för beslut bör man ha tagit tre steg: 1) validera problemet, 2) strukturera frågeställningen, och 3) gräv ner till grundorsaken.

  1. Validera – är det ett problem som behöver åtgärdas? Vad blir konsekvenserna av att inte göra något? Är de överkomliga kan du unna dig själv att inte sätta in några aktiviteter

Validering görs bl.a. vid valet av vilka mål och mått som innefattas i organisationens målstyrning. Dessa kan alltså vara desamma under längre perioder (så länge organisationens strategi eller långsiktiga mål inte ändras)

  1. Strukturera – vilka möjliga orsaker kan ligga till grund för problemet? Genom att dela upp problemet i delfrågeställningar blir det enklare att identifiera var grundorsaken finns

Ett sätt att strukturera ett mått är att kartlägga dess matematiska och indirekta drivare. Även dessa kan vara desamma under längre perioder (så länge inte måttets definition ändras)

  1. Gräv – vad är grundorsaken till problemet? Hittar du grundorsaken ökar du dina chanser att besluta om aktiviteter som verkligen har effekt och löser problemet

Toyotas 5 why-metodik kan användas för att komma ner till grundorsaken. Då grundorsaken kan ändras från gång till gång bör detta steg tas varje gång aktiviteter ska sättas in

Om aktiviteter sätts in utan att man har ett validerat problem slösas resurser i onödan. Om aktiviteter sätts in utan en identifierad grundorsak riskerar man att enbart bota symptom men inte sjukdomen.

About the author

Christoffer är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har under sina år på TIC hjälpt över 40 organisationer att nå sina mål, och är även ansvarig för vår onlineutbildning inom målstyrning

+46 709 66 05 20 LinkedIn

Do you need help?