Blog posts // Other

Tur i oturen – Fredag den 13e

8 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

Idag är det fredag den 13e - allas vår otursdag (även om jag personligen aldrig märkt någon större skillnad). Detta fick mig att tänka om, och i så fall hur, turen respektive oturen påverkar organisationens förmåga att nå sina mål.

Professor Morten T Hansen har svaret (medförfattaren till Jim Collins bok “Great by Choice”). Hansen menar att de organisationer som lyckas bäst hanterar både tur och otur på ett strukturerat sätt eftersom de utgår ifrån att verksamheten berörs av ett konstant flöde av tur och otur. Det viktiga blir därmed att säkerställa att man hanterar situationerna som uppstår på bästa sätt. I korthet kan man beskriva de kritiska framgångsfaktorerna som Hansen lyfter fram såhär:

Dra nytta av tur

När turen är framme gäller det att ha en inbyggd flexibilitet och förmåga att ställa om. Ett sätt att åstadkomma detta är att ha tydliga långsiktiga mål och strategier. På så sätt blir det enklare för medarbetare att motivera varför man bör avvika från den kortsiktiga planen för att möjligheten just dök upp som kommer att gagna organisationens framgång på lite längre sikt.

Förbered dig på otur

Här handlar det om att alltid skaffa sig lite buffert, oavsett om det gäller tid, pengar eller resurser. På så sätt undviker organisationen också meningslösa bortförklaringar från ansvariga när det är dags att redogöra för hur det gått, exempelvis om projektet genomförts i tid. Har vi tagit höjd för det oväntade så tvingas vi identifiera den faktiska orsaken som ledde till att vi inte uppnått vårt mål.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Do you need help?