Blogginlägg // Uppföljning

Uppföljning av målstyrning: Hur du säkerställer att din verksamhet är på rätt spår

8 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Continue reading ↓

I majoriteten av alla organisationer så lägger man en stor kraftsamling kring att ta fram bolagets strategi och gemensamma mål att följa. Om man lyckats bra med detta och verkligen skapat en röd tråd från långsiktig vision ner till de dagliga besluten och fått med hela organisationen på samma bana så kommer därmed nästa steg, nämligen uppföljningen.

Det är vanligt att man lägger betydligt mer kraft i att ta fram själva riktningen och målen i organisationen, men att man därefter glömmer bort att det i själva verket är uppföljningen som ska bör ha det största fokuset. Det är ju faktiskt så att om man vill påverka en individs agerande är det till 20% med vilka mål som sätts upp och till 80%(!) genom att kontinuerligt följa upp dessa mål. Men hur säkerställer man att man är på rätt spår? Och hur följer man upp på bästa sätt?

Oftast kan man uppleva att uppföljningsmötena lätt blir ett avrapporteringstillfälle där man snarare fokuserar på vart man står någonstans än vad man faktiskt bör göra framåt. För att undvika detta och skapa en effektiv uppföljning där man fokuserar på att komma till beslut har vi på The Information Company några tips på olika steg samt tillhörande frågeställningar som man bör ha med sig.

Till att börja med måste man ha en klar bild av hur man faktiskt följer upp sina mål. Vilka forum ska vi använda oss av samt vilka ska delta vid uppföljningstillfället? När det är på plats måste även uppföljningsfrekvensen vara tydlig, när ska man ses och hur ofta ska målen följas upp? Därefter kan man börja själva uppföljningsprocessen utifrån bra förutsättningar.

  1. Första steget är att visualisera de framtagna målen på ett tydligt sätt. Det behöver inte vara så avancerat men det måste vara tydligt för alla vad målen är och vad målsättningen är, annars blir det svårt att veta vad man ska uppnå. Om man ser över gripande på sina mål ska man tydligt kunna ställa sig frågan ”vart är det vi ska agera någonstans?”. Detta innebär att det ska vara tydligt för samtliga att se när man faktiskt nått de uppsatta målen och vart man behöver göra en kraftsamling ifall målen inte har nåtts.
  2. När man identifierat vart man faktiskt ska agera någonstans är det dags att börja analysera. Ställ dig därför frågan ”Varför ser utfallet ut på detta vis?” Här blir det viktigt att göra en ordentlig grundorsaksanalys och här finns det flera olika modeller att gå efter. Vilken man väljer spelar mindre roll, det viktigaste är att faktiskt göra en ordentlig analys, annars blir det svårt att komma till nästa steg.
  3. För nästa steg är nämligen att fatta beslut och ställa sig frågan “Vad behöver vi faktiskt göra framåt?”. Har man då inte gjort en ordentlig grundorsaksanalys, eller om man är osäker på vart man ska agera någonstans, blir det väldigt svårt att ta ett beslut framåt. Det kan kännas läskigt att fatta beslut, desto bättre förarbete man då gjort, desto lättare kommer det därmed bli. Det är även viktigt att våga, för att också kunna ta sig framåt.
  4. När beslut är fattat om vad som behöver göras framåt är det dags att kommunicera och agera! För att verkligen lyckas med sina mål är uppföljningen som tidigare nämnt av största vikt, och man behöver få med sig alla medarbetare på tåget för att verkligen kunna maximera sannolikheten att nå sina mål.

Hoppas dessa tips hjälper er på vägen, lycka till med uppföljningen av era mål framåt!

About the author

Johanna Hiller Wijk works as a Performance Management Consultant at The Information Company, with experience from customers such as Boo Energi, Renta and Stockholm Football Association

+46 76 291 95 00 LinkedIn

Do you need help?