Video library //

Varför bör blinkers användas?

7 years ago

By The Information Company

Petter Samuelsson pratar om varför vi bör använda blinkers och drar paralleller mellan trafiken och målstyrning. 

Related posts

Blog posts

Imagine if you had a football team, where only 4 in 10 knew what the game plan was

Den senaste trenden inom HR visar att en av de absolut största utmaningar organisationer står inför idag är lågt medarbetarengagemang. Frågor som ”hur…

5 years ago

By The Information Company

Read more »

Subscribe to our blog