Blog posts // Visualization

Vad gör en visualisering bra?

3 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Jag har sedan i höstas arbetat med en stor organisation för att ta fram deras mål för 2017, vilket även brutits ner till flera områden, enheter och staber. Vi har sedan arbetat med att göra detta uppföljningsbart, som betyder att det är information, siffror och utfall ska kommuniceras tillbaka till alla medarbetare varje månad. Vi vill att de målen som definierats för varje enhet ska skapa engagemang och motivation hos personalen, så för att lyckas med detta är det viktigt att återkopplingen sker på ett sätt som gör att personalen smidigt kan ta till sig informationen. En bra utgångspunkt är därför att säkerställa tydlig och enkel visualisering!

För att skapa engagemang runt sina mål räcker det oftast inte att skicka ut rapporteringsmallar eller excelfiler eftersom de ofta är svårtolkade med mycket information som kan vara svårt att ta in. Återkopplingen kan då mottagas med en axelryckning utan vidare reflektion vad som just kommunicerats.

Ett annat misstag är att istället använda sig utav för mycket färg och symboler.  Visst kan visualisering och rapporteringsunderlag bli finare och roligare med massa färg, men vilken funktion uppfyller färgen? Hjälper den mottagaren att ta in informationen?

Här kommer därför tre tips som vi på TIC brukar tänka på för att lyckas med visualisering:

  • Undvik att använda färger i onödan eftersom färger kan distrahera mottagaren. Visualisera i neutrala färger (helst grått/svart) och lägg endast fokus på det som är viktigt.
  • Använd endast signalfärger när de ska signalera något. Rött och grönt används när vi aktivt vill ge ett signalvärde om vi är exempelvis över eller under ett visst mål. Om vi vill lyfta fram information utan att lägga en värdering ska man inte använda rött eller grönt. Av den här anledningen bör man också undvika fördefinierade färgade områden (ex. en barometer med intervall som visar rött, gult och grönt).
  • Använd inte gult som signalfärg. Gult betyder olika saker för olika personer, och det är inte entydigt vad gult innebär och om man ska agera eller inte. Jämför exempelvis med när du är ute och kör bil: några kommer att stanna vid gult och några kommer köra vidare. Precis som i trafiken kommer några i organisationen vilja agera vid gult, medan några vill avvakta. Dels kommer detta leda till en onödig diskussion om agera eller inte, och dels är det så att varje aktivitet som läggs på en gul lampa skulle ha kunnat lagts på en röd.

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Related posts

Video library

Varför ska man inte visualisera nyckeltal med gula färger?

Här kommer en favorit i repris från min tidigare kollega Sami Pulkkinen som berättar varför gult inte är en passande färg att visualisera med. Vilket …

4 years ago

By johannesingerby

Read more »

Video library

Varför ska man inte visualisera nyckeltal med gula färger?

Se Sami Pulkkinen berätta varför gul inte är en passande färg att visualisera med. Vilket signalvärde har egentligen den här färgen? Många organisatio…

8 years ago

By The Information Company

Read more »

Do you need help?