Video library // Steering

Varför målstyrning?

10 years ago

By David Holmberg

Continue reading ↓

Varför ska vi styra med mål? Att agera utifrån uppsatta mål är en metod som både individer och organisationer kan dra stora lärdomar från. Se David Holmberg, VD The Information Company, berätta mer.

About the author

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Gemensam förändring

Utgångspunkten för alla välformulerade strategier bör vara någon typ av vägval, likt en markerad väg på en karta som organisationen gemensamt ska följ…

7 years ago

By Gustaf Hult

Read more »

Video library

Vikten av fokus för fungerande målstyrning

Att fokusera och prioritera är av stor betydelse för en organisation, ändå ser vi hur många bolag ofta spretar i sin styrning. Fördelarna att med saml…

10 years ago

By David Holmberg

Read more »

Do you need help?