Blogginlägg // Agerbara mål

Vikten av att våga prioritera mål

3 years ago

By Erik Svedberg

Continue reading ↓

I många organisationer planeras det ofta till punkt och pricka, vitt och brett – men det är mer sällsynt att det finns ett tydligt prioriterat mål. Att säga att det är lättare att planera än att implementera kan kännas som att sparka in en öppen dörr. Flera organisationer vi kommer i kontakt med har minst sagt ambitiösa verksamhetsplaner, men ser tyvärr inte behovet av- eller saknar förutsättningar för att prioritera. För det är inte alltid lätt att välja ett prioriterat mål, men det är nödvändigt.

Varför är det så viktigt att hitta sitt prioriterade mål, som hela organisationen tillsammans ska nå?

  • För att öka sannolikheten att faktiskt uppnå det som är viktigast. Forskning visar nämligen att ju färre mål vi har – desto större sannolikhet är det att vi uppnår just detta
  • Att nå ert prioriterade mål ger dig möjligheten att nå andra mål
  • Att misslyckas med att nå det prioriterade målet gör övriga bedrifter meningslösa

Varje dag är det mycket som ska göras, helst nu, och det kan vara svårt att som medarbetare prioritera bland allt – allt är ju viktigt. Avsaknad av ett tydligt prioriterat mål får konsekvensen att den prioriteringen måste göras av varje enskild medarbetare – för att man inte kommer hinna göra allt som står i en ambitiös verksamhetsplan.

Hur ska jag prioritera min tid för att bäst bidra?

Tack vare ett tydligt prioriterat mål kan en anställd alltid ställa sig den frågan. Genom att tydligt prioritera vad vårt viktigaste mål är, kan vi också definiera en tydlig styrning med vilka som är våra viktigaste ageranden för att nå vårt prioriterade mål.

Förutom att en tydlig styrning ökar chanserna för företaget att nå prioriterade målet minskar även stressen hos medarbetarna – stressen av att själva behöva bestämma ”sitt” prioriterade mål dag till dag, och känna sig otillräcklig för att man inte kan göra allt. Eftersom tid kan upplevas som en bristvara borde det alltså ligga i både i ledningens och medarbetarnas intresse att alla får förutsättningar att göra de val som gör störst skillnad för att säkerställa att organisationen når sitt prioriterade mål.

Att välja prioriterat mål är ofta lättare sagt än gjort. Att ta fram förslag på prioriterade mål går ofta snabbt, men att sedan välja vilket av våra förslag som är viktigast tenderar att skapa mer huvudbry.

Hur kan man då gå tillväga för att prioritera vilket mål som är viktigast?

När vi hjälper våra kunder att prioritera brukar vi utgå från följande kriterier:

I LINJE MED STRATEGIN:

  • Är det något av de föreslagna prioriterade målen som inte är i linje med eller motsäger våra strategier?

SEKVENTIELLT BEROENDE:

  • Är ett av de föreslagna prioriterade målen en förutsättning för ett annat?

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA:

  • Är det prioriterade målet agerbart? Är det enkelt för våra medarbetare att påverka det prioriterade målet i dagliga verksamheten?

RELEVANS FÖR ORGANISATIONEN:

  • Är det ett inspirerande prioriterat mål för vår organisation?

Genom att ställa och besvara några enkla, men viktiga och relevanta, frågor brukar valet av att prioritera mellan potentiella mål bli avsevärt mycket enklare.

Men hur kan vi våga prioritera på det här sättet?

När vi styr tydligt mot vårt prioriterade mål, bevakar vi affärskritiska områden löpande för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling av vår verksamhet och minimera risken för suboptimering. På så sätt säkerställer vi balans. Den här delen av styrning och uppföljning är ett blogginlägg i sig, därmed lämnar jag er med en cliffhanger tills vidare…

Det kan kännas svårt, otäckt och kanske även omöjligt. Men! Att våga prioritera, att våga välja vilken som är den viktigaste effekten för oss att nå under året, att våga satsa på den vägen – kommer löna sig. Ni kommer förutom ökad förståelse, ökat engagemang, ökat välmående – få ökad tillväxt, nöjdare kunder eller vad nu just ert prioriterade mål är.

About the author

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Do you need help?