Blog posts // Visualization

Visualisera effektivt – visualisera rätt

6 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Hur man väljer att visualisera affärsinformation spelar väldigt stor roll när man ska förmedla informationen och hur man vill att mottagaren ska agera på den.

Är visualiseringen bristfällig riskerar man att inte nå fram med sitt budskap och effekter blir att man inte agerar utifrån behovet av förflyttning.

Syftet med visualiseringen är trots allt att förmedla information och är man inte noga med hur man förmedlar informationen kan man riskera att det används till något annat än syftet med den.

En viktig aspekt i visualiseringen är att göra den enkel och tydlig. Det måste vara självklar för mottagaren vilken information som denna ska titta på och agera på. Tex är en visualisering som kräver en lång förklaring förmodligen varken enkel eller särskilt tydlig. En risk med detta är att visualiseringen är för komplex med för mycket information att man inte vet vad som faktiskt är den viktiga informationen som ska förmedlas. Detta leder till att det är fritt för mottagaren att tolka hur informationen ska användas och vad som måste ageras på. Eller att mottagaren inte ens gör något med informationen just för att det är för otydligt.

För att komma runt detta är ett tips att alltid tänka på följande aspekter när man ska visualisera information.

  • Vem/Vilka är målgruppen för informationen. Är det en grupp? En enskild person? Vad har mottagaren för expertis och kunskap redan?
  • I vilken situation kommer informationen att presenteras? Kommer man ha chans att presentera informationen eller är det mottagaren själv som får den direkt utan chans till presentation?
  • Med vilket syfte visar man informationen? Detta är kanske den viktigaste aspekten att ta hänsyn till. Vad är det man vill förmedla? Och Varför vill man förmedla detta? Tar man sig tiden till att landa i detta har man nog kommit en bra bit mot en tydligare visualisering.
    Vi som jobbar med målstyrning utgår ofta från syftet att informationen ska fokusera på att förmedla hur det går. Och att det ska vara tydligt vart man behöver fokusera sina aktiviteter kommande period utifrån just denna insikt.

Att fundera över dessa tre aspekter gör det lättare att prioritera vilken information som ska vara med och besluta kring hur informationen ska presenteras. Fundera över om man ska använda grafer, mätare, signalfärger, diagram eller tabeller. Försök också alltid att skala ner informationen som förmedlas så att endast det viktigaste visas. Less is more även när det kommer till visualisering.

 

Klicka här för att läsa mer om hur man visualiserar på rätt sätt

Do you need help?