Blog posts // Visualization

Visualisera er målstyrning

8 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Bland såväl akademiker som yrkesverksamma är vikten av en öppen och inkluderande målstyrning känd sedan länge. I detta ämne publicerades nyligen studien Impact of visual performance management systems on the performance management practices of organisations. I denna utforskar författarna Bititci, Cocca och Ates hur verktyg för att visualisera strategi påverkar organisationers möjligheter att lyckas med sin målstyrning och nå ut med strategin till sina medarbetare.

Studiens resultat identifierar många fördelar som kommer av en tydligt visualiserad strategi. Utöver att förenkla implementering och utvärdering av strategi så visar även studien att visualiseringen bidrar till en ökad motivation bland medarbete samt förbättrad kommunikation och samarbete inom organisationen.

Även om en tydlig visualisering av strategin har många potentiella fördelar för just din organisation så finns det fallgropar som bör undvikas. Framför allt måste visualiseringen vara enkel och tydlig så att den inte riskeras att missuppfattas av organisationens medarbetare och därmed motverka sitt syfte.

Om du utgår från din egen organisation idag, har ni en tydlig visualisering av er strategi? Är den så pass tydlig och enkel att den förstås av alla dina medarbetare och därmed driver en viss typ av agerande?

Do you need help?