Blogginlägg // Uppföljning

Har du bra vanor när det gäller uppföljning?

1 month ago

By Julia Sehr

Continue reading ↓

Att följa upp är ett av de mest kraftfulla verktygen för att uppnå våra mål, och därför blir vanor kring uppföljning viktigt. Och vad passar då bättre än att jag berättar lite om vad jag nyligen lärt mig om vanor?

En person som djupdykt i ämnet är Charles Duhigg, författaren till boken “The Power of Habit”, i vilken man kan läsa om hur Duhigg kombinerar vetenskapliga studier och vardagsexempel för att bättre förstå vanemässigt beteende och få insikter som kan tillämpas både på individuell och organisatorisk nivå.

Vanor är de automatiska beteendemönster som styr en stor del av vår dagliga verksamhet. Duhigg förklarar att varje vana består av en tre delar: en utlösare (trigger), en rutin och en belöning. När vi förstår denna process kan vi börja bryta ner och omforma våra vanor för att bättre passa våra mål och önskemål.

Men vad betyder de tre delarna mer specifikt?

  1. Utlösare: Detta är en signal eller händelse som utlöser vår vana. Det kan vara något externt, som en tid på dagen, en plats eller en känsla, eller något internt, som en tanke eller en känsla. Utlösaren fungerar som en startpunkt för vår vana och signalerar till vårt undermedvetna att det är dags att agera på ett visst sätt.
  2. Rutin: Efter att utlösaren har inträffat följer rutinen, vilket är själva beteendet eller handlingen som vi utför som svar på utlösaren. Detta är den del av vaneprocessen som är mest synlig för oss, eftersom det är det beteende vi faktiskt utför. Rutinen kan vara allt från att utföra arbetsuppgifter på jobbet till att delta i en specifik aktivitet.
  3. Belöning: Slutligen kommer belöningen, vilket är den positiva förstärkningen som vi upplever som ett resultat av vår vana. Belöningen kan vara något fysiskt, som en känsla av tillfredsställelse eller en ökning av energinivån, eller något emotionellt, som en minskning av stress eller ångest. Belöningen är det som förstärker vår vana och gör det mer sannolikt att vi kommer att upprepa den i framtiden.

Genom att förstå och medvetet hantera var och en av dessa komponenter kan vi omforma våra vanor för att bättre stödja våra mål och strävanden. Vi kan identifiera vilka utlösare som utlöser våra oönskade vanor och byta ut dem mot mer gynnsamma alternativ. Vi kan också experimentera med olika rutiner för att se vilka som ger oss den mest gynnsamma belöningen.

Kopplingen till målstyrning är således tydlig. Genom att identifiera vilka vanor som gynnar våra mål och vilka som hindrar oss från att nå dem, kan vi skapa medvetna rutiner för att stödja våra strävanden. Tänk uppföljning till exempel – hur kan man använda de tre delarna för att förbättra resultat?

  • Utlösare: En företagsledare märker att ett av företagets mål, såsom att öka försäljningen eller förbättra kundnöjdheten, inte har uppnåtts enligt förväntningarna. Detta fungerar som utlösaren som utlöser behovet av att genomföra en grundorsaksanalys för att identifiera varför målet inte har uppnåtts.
  • Rutin: Företaget genomför en grundorsaksanalys för att undersöka de underliggande orsakerna till varför målet inte har uppnåtts. Detta kan inkludera att samla in data, analysera processer och identifiera eventuella flaskhalsar eller brister i verksamheten. Rutinen innefattar också att involvera relevanta team och intressenter för att säkerställa en grundlig analys.
  • Belöning: Genom att genomföra grundorsaksanalysen och identifiera de underliggande orsakerna till varför målet inte har uppnåtts, får företaget insikter och kunskap som kan användas för att göra förbättringar och justeringar i verksamheten. Belöningen är att få en tydligare förståelse för vad som behöver göras för att uppnå målet och att ha en plan för att åtgärda eventuella brister eller problem.

På detta sätt kan företag skapa en effektiv vana att följa upp sina mål genom att använda grundorsaksanalyser. Genom att identifiera utlösaren, etablera en rutin för att genomföra grundorsaksanalyser och njuta av belöningen av ökad förståelse och insikt, kan företag arbeta mot att kontinuerligt förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål.

Det är viktigt att komma ihåg att förändring tar tid och att det krävs tålamod och konsekvens för att skapa varaktiga förändringar i våra vanor och rutiner. Men genom att tänka aktivt på och integrera “The Power of Habit” i sin målstyrning och skapa regelbundna rutiner för uppföljning och förbättring, ökar chanserna att lyckas!

About the author

Julia Sehr är målstyrningskonsult med erfarenheter från svenska kunder som Grant Thornton, GreenCarrier, Kunskapsskolan, Hydac, m.fl. samt amerikanska Team D3

+46 76 830 40 30 LinkedIn

Do you need help?