Blogginlägg // Agerbara mål, Övrigt

Verksamhetsplan och hur ska min verksamhetsplan se ut?

3 years ago

By Albin Zahlin

Continue reading ↓

Hur utformar man egentligen en bra verksamhetsplan? Och vad ska den egentligen innehålla? Detta är frågor som nya kunder ofta ställer till mig men som inte är lika enkla att svara på som man vid första anblicken kan tro. Oavsett om det är en verksamhetsplan, en affärsplan eller för den delen en strategiplan så behöver vi först besvara vad planen syftar till och för vem planen finns till för. Beroende på svaret på dessa två frågor kan vi sedan gå vidare med en rekommendation för hur verksamhetsplanen, affärsplanen eller strategiplanen bör utformas.

Varför behövs en verksamhetsplan?

En verksamhetsplan används som ett verktyg för att beskriva och kommunicera hur verksamheten planerar att arbeta framöver, på kort eller längre sikt. Vad verksamhetsplanen beskriver skiljer sig dock mellan olika organisationer. Vissa organisationer beskriver i stort sett allt som ska genomföras, och andra organisationer fokuserar på att beskriva förändringarna från föregående tidsperiod för att det på ett tydligare sett beskriver verksamhetens arbete framåt.

Vem är verksamhetsplanen till för?

Den största utmaningen som jag anser att organisationen har när de funderar på hur verksamhetsplanen ska se ut är att de inte definierat för vem verksamhetsplanen finns till. Det är en väsentlig skillnad att ta fram en beskrivning av nästa års verksamhet för medarbetare, avdelningschefer, styrelse, potentiella investerare eller för allmänheten. Många organisationer försöker använda samma plan för samtliga av dessa intressenter vilket ger en stor utmaning i kommunikationen som resulterar i otydlighet och en låg styrande effekt. Genom att definiera och enbart kommunicera mot ett fåtal intressenter ökar sannolikheten att uppnå verksamhetsplanens syfte.

Vad ska verksamhetsplanen innehålla?

Så för att sammanfatta, hur ska egentligen min verksamhetsplan se ut? Det tråkiga men mest sanna svaret är; det beror på. Finns verksamhetsplanen till för att beskriva allt vi gör för styrelser och investerar så kan verksamhetsplanen vara detaljerad och beskriva många av de aktiviteter som organisationen planerar att genomföra. Finns verksamhetsplanen däremot till för medarbetare som redan har tydliga rollbeskrivningar kan det vara mer relevant att tydliggöra de stora förändringarna som verksamheten behöver planera för till det kommande året. Det beror helt enkelt på. Vad är verksamhetens syfte, och för vem finns den till?

About the author

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Do you need help?