Blogginlägg // Agerbara mål, Beslut

Kartan är inte verkligheten

6 months ago

By Albin Thureson

Ett av de hjälpmedel jag nyttjat mest under min semester har varit en karta. Kartan har hjälpt mig hitta snabbaste bilvägen till ner till Saalbach i alperna, undangömda badstränder och den närmsta glassbutiken när värmen gjort sig påmind. Kartan har gjort det stora och okända till något enkelt och tillgängligt.

En karta är en representation av verkligheten, en avbild med syfte att förenkla och göra något större eller mer komplext greppbart i en given situation. Eftersom kartans värde ligger i dess egenskap att förminska och förenkla skulle en karta med samma detaljnivå som den verklighet den försöker avbilda vara minst sagt bristfällig med tanke på dess syfte.

I vår vardag använder vi oss ofta av kartor, det vill säga olika typer av hjälpmedel som existerar för att göra något komplicerat mer användbart. En tunnelbanekarta är till exempel ett fantastiskt verktyg för att veta vilka stationer man kan kliva av på, men det är en dålig karta för att veta exakt hur lång tid det skulle ta att promenera samma sträcka eftersom en tunnelbanekarta sällan är skalenlig. På samma sätt är styrverktyg fantastiska redskap för att tydliggöra vad som är prioriterat i en organisation, men oftast dåliga på att definiera allt som görs under en given arbetsdag. Inte ens inom sitt användningsområde kommer ett dokument som beskriver en organisations strategi nämna allt som är strategiskt viktigt. Inte heller kommer ett nyckeltal inkludera allt som är relevant eller en aktivitetsplanering nämna allt som ska göras. Dessa delar är dock fantastiska representationer som beskriver en organisations nuläge och framtid men med konsekvensen att alla detaljer inte finns med då det enbart är en representation av den verklighet den beskriver.

Vi ska alltid sträva efter att skapa så bra kartor som möjligt oavsett om “kartan” är nyckeltal, tunnelbanekartan, årsredovisningar eller en innehållsförteckning till en bok, men det gäller  att vara medveten om att en karta aldrig kan innehålla lika mycket information som den verklighet som den försöker avbilda. Det gäller att förstå en kartas begränsningar för att kunna nyttja dess fulla potential i verkligheten och inte enbart i teorin.

About the author

Albin Thureson är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

Read more about Albin »

Related posts

Blog posts

Kan mål skapa en större beteendeförändring än förbud?

Vi lever i en värld där vi är konstant omgivna av distraktioner från våra telefoner; notiser, mejl och sociala medier.…

1 year ago

By Johanna Andersson

Read more »

Video library

Del 1 – Åsikt till fakta

I en serie om tre inlägg kommer Joel Schönning presentera hur organisationer åstadkommer resultat genom att gå från åsikt till fakta till insikt till …

5 years ago

By johannesingerby

Read more »

Subscribe to our blog