Blogginlägg // Uppföljning

Kommunicera dina mål med förtroende

1 year ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

En viktig del i en väl fungerande styrning och uppföljning är kommunikation, både för att förankra och följa upp mål. Så hur lyckas man kommunicera med förtroende?

Under våren gick vi på TIC en kommunikations-/retorikkurs, där pratade vi just om att skapa förtroende genom kommunikation. Steg 1 var att reflektera över vilka personer vi hade förtroende för och vilka egenskaper vi kopplade ihop med dessa personer. I den övningen lyftes ord som ”pålitlig”, ”inlyssnande” och ”vill alltid mitt bästa”.

Därefter fick vi lära oss att det faktiskt finns en ekvation för detta, nämligen ”trust equation”. Ekvationen består av fyra variabler:

  • Credibility (trovärdighet): Trovärdighet är kopplat till vad vi säger och att mottagaren kan lita på vad som sägs
  • Reliaility (pålitlighet): Pålitlighet är kopplat till handlingar och att avsändaren kommer göra det hen säger kommer göras
  • Intimacy (intimitet): Intimitet syftar på den trygghet som mottagaren känner för avsändaren och att man kan skapa ett personligt band
  • Self-orientation (Självorientering): Självorientering är kopplat till avsändarens fokus. Fokus är antingen på avsändaren själv eller på mottagaren.

Ekvationen ser ut såhär:

Det innebär att hur vi skapar förtroende är baserat på samtliga fyra variabler. Det som är spännande är hur stor effekt och påverkan självorientering faktiskt har. När vi kommunicerar kan vi ha hög trovärdighet, hög pålitlighet och hög intimitet, men om vårt fokus är på oss själva istället för mottagare så sjunker mottagarens förtroende direkt.
Om vi däremot har lägre trovärdighet, pålitlighet och intimitet men vårt fokus är på mottagaren så ökar förtroendet.
Detta är en lärdom som man kan ta med sig kopplat till hur vi kommunicerar om våra mål.

Kommunikation av mål

En viktig del i målstyrning är kommunikation, både i skedet när vi ska förankra och kommunicera verksamhetens mål och när vi ska kommunicera resultat och följa upp våra mål. Att utgå från Trust equation för att kommunicera kring våra mål kan skapa mycket värde. Tänk utifrån samtliga fyra variabler för att skapa så högt förtroende som möjligt, men för att maximera förtroende så tänk lite extra utifrån mottagarens perspektiv.

Innan du/ni kommunicerar om målet, tänk exempelvis utifrån följande frågeställningar:

  • Hur kommer detta mål påverka mottagarens avdelningen/enhet?
  •  Hur kommer detta mål påverka individen och hens vardag?
  •  Hur kommer detta resultatet/utfallet påverka mottagarens avdelningen/enhet?
  •  Hur kommer detta resultatet/utfallet påverka individen och hens vardag?

Genom att skapa förtroende i vår kommunikation kring våra mål skapar vi också mer engagemang och vilja att bidra till målen!

Lär dig mer om Trust equation HÄR:

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?