Blogginlägg // Övrigt

Positiv förstärkning på ett mer informellt sätt

4 years ago

By Erik Svedberg

Continue reading ↓

En sak jag är övertygad om att vi alla kan enas om är att oavsett organisation, situation och uppgift är motivation en avgörande faktor för att vi ska få ett lyckat utfall. Alla individer är olika och motiveras av olika saker, men det finns metoder som visat sig vara applicerbart, där istället innehållet anpassas efter individ och situation.

Positiv feedback, en form av positiv förstärkning, har forskning visat leder till högpresterande, motiverade och engagerade medarbetare som kontinuerligt presterar mer och bättre. Det leder till att medarbetare i större utsträckning ser sitt jobb som roligt, meningsfullt och utvecklande. Om det här är vår målbild; att ha engagerade medarbetare som ser sitt jobb och sina arbetsuppgifter som meningsfulla och roliga – hur ska vi då gå tillväga?*

Generellt finns det två sätt att ge en medarbetare, eller för den delen – medmänniska – positiv feedback. Det ena är genom Erkännande och det andra är genom Uppskattning (på engelska Recognition och Appreciation). Det kan lätt bli att uttrycken blandas ihop, trots att de egentligen har vitt skilda innebörder.**

Erkännande är positiv feedback kopplat till resultat eller prestation, där feedbacken kan vara mer formel genom exempelvis en bonus. Det kan även ske genom en mer informell handling som en muntlig komplimang kopplat till prestationen. Erkännande är ett väldigt bra verktyg för att motivera sina medarbetare, men det finns begränsningar i hur mycket och hur ofta det kan ges eftersom det är prestationsbaserat.

Uppskattning är positiv feedback kopplat till vem medarbetaren är som person – dennes värde som medarbetare och medmänniska. Det är positiv feedback som är kopplat till allt förutom hur personen presterar. Det viktigaste att ta med sig gällande Uppskattning är att det finns i obegränsad upplaga – du kan alltid visa en medarbetare uppskattning för vem hen är oavsett situation.

Enkelt sagt; Erkännande handlar om vad personen gör, Uppskattning om vem personen är. Om du enbart fokuserar på att ge positiv feedback i form av Erkännande kommer du missa möjligheter att stötta och utveckla dina kollegor – att nå målbilden ovan.

För att ta det här vidare och göra det mer praktiskt tänkte jag förmedla vidare tre tips som Mike Robbins ger i sin artikel för hur du kan bli bättre på att ge positiv feedback i form av Uppskattning:

  • Lyssna – lägg undan telefonen och datorn och lyssna, på riktigt.
  • På ett proaktivt och förutsättningslöst sätt berätta för personer vad du uppskattar med dem, på riktigt.
  • Stäm av läget – på ett ärligt och genuint sätt fråga de runtomkring dig hur de mår och hur läget är – visa att du bryr dig, på riktigt.

Det kan kännas självklart för många, men hur duktiga är vi egentligen på att visa uppskattning? Små och enkla knep kan ibland vara den utlösande faktorn och en enkel komplimang kan ge ringar på vattnet.

 

Källor:

*Lind. Beteendeanalys i organisationer, 2010

**Robbins, Mike. Why Employees Need Both Recognition and Appreciation, 2019

Länk:
https://hbr.org/2019/11/why-employees-need-both-recognition-and-appreciation

 

About the author

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Do you need help?