Blogginlägg // Styrning

Prioriteringens betydelse i organisationer: Varför och Hur?

2 weeks ago

By Julia Sehr

Continue reading ↓

I många organisationer läggs stor vikt vid detaljerade och omfattande planeringar, men det är mindre vanligt att man identifierar och fokuserar på ett tydligt prioriterat mål. Att påstå att planering är enklare än genomförande kan verka självklart. Många av de organisationer vi arbetar med har mycket ambitiösa verksamhetsplaner, men saknar ofta förmågan eller insikten att prioritera. Att välja ett prioriterat mål är svårt, men absolut nödvändigt.

Varför Är Ett Prioriterat Mål Viktigt?

Att hitta och enas kring ett prioriterat mål är avgörande för organisationens framgång. Forskning visar att ju färre mål vi fokuserar på, desto större är sannolikheten att vi når dem. Här är några skäl till varför ett prioriterat mål är viktigt:

  1. Ökad Träffsäkerhet: Färre mål ökar chanserna att uppnå det som är viktigast.
  2. Kedjeeffekt: Att nå ett prioriterat mål kan öppna dörrar för att uppnå andra mål.
  3. Meningsfullhet: Misslyckande med att nå det prioriterade målet gör övriga bedrifter mindre betydelsefulla.

Prioritering i Vardagen

I en hektisk arbetsmiljö med många uppgifter är det lätt för medarbetarna att känna sig överväldigade. Utan ett tydligt prioriterat mål tvingas varje medarbetare göra sina egna prioriteringar, vilket kan leda till ineffektivitet och stress. Ett tydligt prioriterat mål hjälper medarbetare att ställa frågan:

“Hur kan jag bäst använda min tid för att bidra till vårt viktigaste mål?”

Genom att definiera vad som är mest kritiskt kan organisationen också tydligt styra vilka handlingar som är mest betydelsefulla för att nå det prioriterade målet. Detta minskar stressen hos medarbetarna, som slipper känslan av att behöva göra allt på en gång.

Hur Väljer Man Ett Prioriterat Mål?

Att välja ett prioriterat mål är inte alltid enkelt. Här är några kriterier som kan underlätta processen:

  1. I Linje Med Strategin: Är målet förenligt med organisationens övergripande strategi?
  2. Sekventiellt Beroende: Är ett av de föreslagna målen en förutsättning för att uppnå ett annat?
  3. Möjlighet Att Påverka: Är det prioriterade målet agerbart och enkelt för medarbetarna att påverka i det dagliga arbetet?
  4. Relevans För Organisationen: Är målet inspirerande och betydelsefullt för hela organisationen?

Genom att besvara dessa frågor blir valet av det viktigaste målet betydligt enklare.

Våga Prioritera

Att prioritera kan kännas svårt och till och med skrämmande. Men att våga välja vilket mål som är viktigast för året och att satsa helhjärtat på det kommer att löna sig. Resultatet blir ökad förståelse, engagemang och välmående bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt, nöjdare kunder eller vad nu just ert prioriterade mål är.

När organisationer tydligt styr mot sitt prioriterade mål, övervakas kritiska områden löpande för att säkerställa en hållbar utveckling och minimera risken för suboptimering. Detta skapar balans och långsiktig framgång. Att våga prioritera och fokusera på det som är viktigast är en investering som kommer att betala sig i längden.

Kom ihåg, att prioritera är nyckeln till att lyckas.

About the author

Julia Sehr är målstyrningskonsult med erfarenheter från svenska kunder som Grant Thornton, GreenCarrier, Kunskapsskolan, Hydac, m.fl. samt amerikanska Team D3

+46 76 830 40 30 LinkedIn

Do you need help?