Blogginlägg // Övrigt

Tre metoder för att få saker som behöver göras, gjorda.

4 years ago

By Erik Svedberg

Continue reading ↓

Någonting vi försöker styra bort från är detaljstyrning i organisationer. Med en väl fungerande målstyrning ska alla individer i bolaget veta hur och vad de behöver göra för att organisationen ska nå dit strategin och styrningen tagit sikte. Men det är inte alltid du vet hur du ska prioritera och få saker gjorda, när ingen satt en deadline för uppgiften, där ansvaret delegeras till dig. Så hur styr du dig själv när du behöver det?

En känsla som vi alla är bekanta med, är svårigheterna att motivera sig själv att ta tag i de där sakerna som behöver göras, men där det inte finns någon tydlig deadline satt ovanifrån. Ofta sätts månatliga-, kvartalsvisa- eller årliga deadlines för uppföljning vilket i sin tur renderar i att det är dessa deadlines du själv förhåller dig till i ditt arbete. Så hur motiverar du dig bocka av uppgifterna på listan som saknar en tydlig deadline?

Häromveckan kom jag över en artikel som delar med sig av tre tips, som jag tog till mig av, tre tips som jag nu tänkte förmedla vidare till er som inspiration kring hur ni skulle kunna öka er egen motivation att få klart det du behöver göras, det som ligger och tar upp plats på ditt skrivbord:

  • Om du saknar en tydlig deadline, sätt din egen.

Hur du utformar den är mer upp till dig, men huvudsaken är att du sätter en deadline. Dokumentera det tydligt, sätt ett schema och följ upp dig själv. Har du mycket uppgifter som behöver en deadline kan det vara fördelaktigt att prioritera och ta dem i turordning.

  • Be om feedback från kollegor och sporra varandra.

Tala högt om det du gör, be en kollega eller andra i din omgivning att påminna dig, alternativt att ni sinsemellan bestämmer tidpunkter för när du ska uppdatera hen om dina framsteg – för att sedan få återkoppling.

  • Skapa egna incitament.

Belöna dig själv. Samtidigt som du sätter en deadline bestämmer du också en belöning du ska ge dig själv när du slutför uppgiften inom given tidsram. Viktigt här är att belöningen är någonting du verkligen uppskattar, snarare än någonting symboliskt – om det såklart inte faller under den tidigare nämnda kategorin.

Det kanske är lättare sagt än gjort, alla är vi olika och motiveras på olika sätt, men min förhoppning är att det här kan leda till att du som läsare reflekterar över hur du arbetar idag med att motivera dig och få saker gjorda. Om någon av dessa insikter eventuellt skulle kunna leda till att du ökar din egen effektivitet, eller rent utav hittar ett nytt arbetssätt som ökar din tillfredsställelse, har jag åstadkommit det jag upp siktade på att uppnå. Den här gången blir det en promenad i solen jag belönar mig med.

About the author

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Do you need help?