Blogginlägg // Uppföljning, Styrning, Övrigt

Trender inom målstyrning – haka på och dra nytta av utvecklingen

4 weeks ago

By Erik Svedberg

Continue reading ↓

Tiderna förändras, och så även målstyrningen. Men hur har utvecklingen sett ut? Och hur ser trenderna ut? Och på vilket sätt kan utvecklingen hjälpa oss framåt när vi arbetar med målstyrning? Min tanke med det här inlägget är att skina lite ljus på just detta.

Intresset för och betydelsen av målstyrning har ökat under de senaste åren, särskilt med tanke på behovet av att hantera komplexa och föränderliga affärsmiljöer. Målstyrning har blivit alltmer erkänd som en viktig metod för att översätta affärsstrategi till konkreta mål och för att hålla organisationen fokuserad och på rätt spår. 1

 

Målstyrning som koncept är ganska enkelt, vi definierar tydliga mål som tydliggör vad vi behöver fokusera på för att närma oss våra långsiktiga mål och ambitioner. Det har inte förändrats särskilt mycket, och kommer förmodligen inte göra det heller. Det vi däremot sett de senaste åren, är hur vi arbetar inom konceptet målstyrning.

 

De senaste åren har vi sett, och ser just nu…

 1. Ökat fokus på inkludering och säkerställa röd tråd genom hela organisationen: För organisationer har det blivit än viktigare att säkerställa att alla medarbetare tydligt vet hur hens arbete bidrar till hela organisationens övergripande förflyttning.
 2. Decentraliserat ansvar: Top-down med bottom-up, det innebär att riktningen sätts ut från ledningen, men att det är upp till avdelningen/teamet/individen exakt hur vi på bästa sätt bidrar
 3. Ett ökat fokus på agilitet: Målstyrning har anpassats för att passa in i mer agila och flexibla arbetsmetoder för att passa bättre inom t.ex. utvecklingsorganisationer.
 4. Ett ökat fokus på datadrivet beslutsfattande och ökad användning av systemstöd: Organisationer har blivit mer inriktade på att använda data och system för att analysera sina mål och fatta beslut. Systemstöd används också för visualisering och kommunikation av målstyrningen.
 5. Ökat fokus på transparens och inkludering: Skiftet mot ökad transparens och inkludering på arbetsplatsen omfattar målstyrningen, där organisationer i större utsträckning eftersträvar transparens och en miljö där medarbetare själva kan tillgodogöra sig information.

 

Dessa förändringar representerar bara några av de sätt på vilka målstyrning inom organisationer har utvecklats under de senaste åren, och vi fortsätter se utveckling vilket är otroligt spännande.

 

Teknikens utveckling och påverkan:

Ny teknik har en betydande påverkan på målstyrning inom organisationer genom att möjliggöra effektivare, mer datadrivna och anpassningsbara processer. Här är några sätt på vilka teknik påverkar och skapar möjligheter för målstyrning:

 

 1. Systemsstöd för målstyrning: Införandet och utvecklingen av specifika mjukvarulösningar och plattformar har gjort det möjligt för organisationer att centralisera och automatisera processerna för att sätta, följa upp och analysera mål. Dessa system tillåter realtidsrapportering och ger ökad transparens i hela organisationen.
 2. Datadrivet beslutsfattande: Teknik har möjliggjort en mer omfattande användning av data för att stödja målstyrningen. Genom att integrera analysverktyg och datavisualisering kan organisationer fatta informerade beslut baserade på kvantitativa och kvalitativa data, vilket ökar precisionen, kvaliteten och effektiviteten i målstyrningsprocessen.
 3. Automatisering av rutinmässiga uppgifter: Teknologi har möjliggjort automatisering av rutinmässiga administrativa uppgifter, vilket frigör tid och resurser för att fokusera på strategisk planering och genomförande.
 4. Mobila applikationer och tillgänglighet: Målstyrningsverktyg och data är nu ofta tillgängliga via mobila applikationer, vilket ger team och ledare möjlighet att övervaka och uppdatera mål oavsett plats. Detta främjar flexibilitet och realtidsåtkomst till information.
 5. Förbättrad kommunikation och samarbete: Kollaborationsverktyg och plattformar underlättar kommunikationen och samarbetet kring målstyrning. Team kan dela information, kommentera och samarbeta över gränser och tidszoner, vilket möjliggör bättre samordning och utförande av mål.
 6. Användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning: Genom att integrera AI och maskininlärning i målstyrningen kan organisationer dra nytta av prediktiv analys och intelligent automatiskt genererade insikter för att bättre förstå trender och förutsäga framtida prestanda.

 

2023 kan vi nog enas om var effektiviseringen och produktivitetens år där många organisationer fokuserade på att stärka lönsamheten. I en stor undersökning där över 1000 HR-chefer tillfrågades vad som kommer vara det viktigaste fokuset under 2024, svarade 38 % att målstyrning (performance management) är den högsta prioriteringen.2

En tydlig målstyrning är en kritisk faktor för medarbetarengagemang, och med bakgrund av hur 2023 såg ut för många organisationer – blir medarbetarengagemang en kritisk faktor för organisationer.

En annan trend som seglade fram under pandemin, var distansarbetet. Det som blivit klart nu är att den trenden är kvar för att stanna (vissa organisationer har gått ifrån det, men de flesta håller kvar så vitt vi ser). Ett par anledningar som dyker upp kring varför vissa vill återgå till kontorsarbete på heltid, är samarbete och kommunikation – det anser man blir lättare när man träffas fysiskt. Så är nog också fallet i många frågor, men det finns ett sätt där man kan äta kakan och behålla den. En tydlig målstyrning kan nämligen stärka organisationer i den hybrida arbetsmiljön.

 

Målstyrningen kan för hybrida bolag erbjuda flera fördelar:

 1. Tydlig riktning och fokus: I en hybrida arbetsmiljö, där medarbetare kan arbeta på distans eller på plats, är det viktigt att ha en tydlig riktning och fokus för att säkerställa att alla arbetar mot gemensamma mål. Målstyrning hjälper till att definiera och kommunicera tydliga mål och prioriteringar som ger vägledning för medarbetarna oavsett var de arbetar ifrån.
 2. Transparens och öppenhet: Målstyrning främjar transparens och öppenhet genom att tydligt kommunicera mål och förväntningar till alla medarbetare. Detta skapar en känsla av delaktighet och engagemang och gör det lättare för medarbetare att förstå hur deras arbete bidrar till organisationens övergripande framgång.
 3. Flexibilitet och anpassningsförmåga: I den hybrida arbetsmiljön kan förändringar och utmaningar uppstå snabbt. Målstyrning ger organisationer flexibilitet och anpassningsförmåga genom att göra det möjligt att snabbt justera mål och prioriteringar i enlighet med förändrade förhållanden.
 4. Utvärdering och uppföljning: Målstyrning ger en ram för att utvärdera och följa upp prestanda, oavsett var medarbetarna arbetar ifrån. Genom att använda data och analyser kan organisationer få insikter om hur väl målen uppnås och identifiera områden för förbättring.
 5. Förbättrad kommunikation och samarbete: Målstyrning främjar effektiv kommunikation och samarbete genom att tydligt definiera mål och ansvarsområden för olika team och individer. Detta underlättar samarbete och samordning mellan medarbetare som arbetar på distans eller på plats.

 

Det finns många återkommande teman i det här inlägget, och jag hoppas att det också har gett er inspiration till hur man ta olika infallsvinklar och tillvägagångssätt för att öka sannolikheten att uppnå önskade effekter. Också för att haka på de trender och utveckling som sker. Målstyrningen är här för att stanna, och växa. Oavsett marknadsklimat är det en otroligt effektiv metod för att öka sannolikheten att nå sina mål, stärka medarbetarengagemang och mycket mycket mer.

 

1 https://hbr.org/2016/10/the-performance-management-revolution?utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=intlcontent_leadership&utm_term=Non-Brand&tpcc=intlcontent_leadership&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_tuuBhAUEiwAvxkgTolnIDve8v5MJ_KnOG73kRdnJmLvL3ncsopXSVTc_WYhW7E-h9hW5xoCx9AQAvD_BwE

2 https://www.hr-brew.com/stories/2023/12/12/hr-performance-management-2024

 

About the author

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Do you need help?