Blogginlägg // Styrmodell, Uppföljning, Styrning

Varför håller vi inte i vår målstyrning?

1 year ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

Arbetet med att styra och följa upp en verksamhet är rätt likt att odla något i sin trädgård. Det är en konstant kamp för att få växten att överleva. Det är liksom naturlag att det man vill ska växa och blomstra konstant hotas av ogräs, skadedjur, torka och näringsbrist.

Som så många andra processer i en organisation riskerar också arbetet med att sätta och följa upp mål att degenerera över tid.

Varför lyckas vi inte hålla i vårt målstyrningsarbete över tid?

Det finns såklart flera olika möjliga förklaringar, som är unika för varje organisation. Men jag tänkte ändå nämna två vanligt förekommande orsaker, utifrån min egen erfarenhet.

  1. Att sätta och följa upp mål kräver både tid och engagemang. Därför är det lätt att vi börjar slarva lite. Vi saknar ett utfall på ledningsmötet med tänker att vi klarar oss ändå. Gör ingen stor sak av det. Eller vi konstaterar att vi just nu inte når önskad målnivå men istället för att ta tag i varför det ser ut som det gör hoppas vi att det ska bli bättre till nästa mätning. För att nämna några exempel. Problemet är att så fort vi accepterar något som egentligen borde vara bättre så sätter vi en ny standard. Om det inte var viktigare än så varför ska vi anstränga oss nästa gång? Den onda spiralen gör sin debut…
  2. De flesta organisationer har självklart en viss personalomsättning över tid. Chefer och medarbetare kommer och går. Ledning, chefer, informella ledare och andra nyckelpersoner som agerat ambassadörer för målstyrningen lämnar. Det innebär inte bara att vi tappar personer med kompetens och engagemang kring målstyrningen utan också att nya som kommer in har egna idéer om hur man bäst styr och följer upp. Över tid uppstår fler och fler alternativa styrformer, även om det formellt aldrig beslutats om att vi ska ändra på hur vi styr och följer upp.

Så, vad kan vi göra för att vår målstyrning ska funka över tid?

Målstyrning kräver alltså konstant omvårdnad. Precis som trädgården behöver vi en trädgårdsmästare. Någon som har ett vakande öga över hela processen och hjälper oss att upprätthålla standard, hitta och sprida goda exempel, uppmärksamma när vi gör rätt. Visst har varje chef ett ansvar för att säkerställa att målstyrningen fungerar inom hens enhet, och ytterst har ju VD ansvar för allt. Men det räcker ofta inte. Det behövs någon med uttalat ansvar för att hålla ihop processen, och då inte bara planeringen utan också uppföljning av satta mål.

Vi behöver också ha en strukturerad process för ”onboarding” av nya chefer och medarbetare. Som del av introduktionen bör var och en få den kunskap och förståelse som hen behöver i sin roll för att kunna bidra till att vi arbetar med målstyrning på ett bra sätt. Chefer behöver också förstå att det inte går att göra annorlunda bara för att man är van vid ett annat sätt att arbeta från någon annan organisation. Självklart ska vi kunna utveckla hur vi styr och följer upp, och nya idéer är såklart välkomna men dessa måste hanteras på ett strukturerat sätt. Därför behöver också hur vi sätter och följer upp mål kontinuerligt utvärderas i syfte att vår styrmodell hålls á jour. Helst årligen, som del av förberedelserna inför nästkommande planeringsprocess.

Så för att summera…

  • Har ni någon dedikerad resurs, en målstyrningens trädgårdsmästare?
  • Är er nuvarande styrmodell en del av introduktionen till nyanställda?
  • Utvärderar och uppdaterar ni er styrmodell kontinuerligt för att säkerställa att den är relevant?

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Related posts

Blogginlägg

OKRs och självledarskap

Individuella OKRs bör ses som ett verktyg för självledarskap istället för ett målstyrningsverktyg. Låt mig förklara varför...…

3 years ago

By johannesingerby

Read more »

Event

Frukostseminarium – Att sätta mål genom att involvera medarbetare: hur gör man?

Nu var det äntligen dags igen för vårt uppskattade frukostseminarium! Denna gången med Erik Pihlo, CFO, och Susanne Nilsson, ekonomichef, från Lantbru…

3 years ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Do you need help?