Videobibliotek // Styrning

Webinar: Grunderna för en lyckad målstyrning

6 months ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Inspelning av The Information Companys webinar 23 juni 2021

Målstyrning är ett extremt kraftfullt verktyg för att få alla medarbetare att arbeta tillsammans åt samma håll och därigenom skapa tydliga resultat. Men vad är det som gör att man lyckas med målstyrningen? Och vilka potentiella fallgropar finns det?

Johannes Ingerby, partner på The Information Company, delar med sig av matnyttig information och tips på grunderna för att lyckas med målstyrning och därmed skapa ett agerande i linje med strategin.

Webinariet är cirka 1 timme långt och hölls 23 juni 2021.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Related posts

Event

Webinarium: När är det dags att justera strategier och mål?

1 year ago

By Sofia Lundgren

Read more »

Video library

Missionen – nyckeln för engagemang?

Johannes Ingerby pratar om vikten av en organisations mission och vad den betyder för medarbetarna. …

9 years ago

By johannesingerby

Read more »

Do you need help?