Videobibliotek // Styrmodell

Webinar: Styrmodell – Grunden för väl fungerande styrning och uppföljning

4 months ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Detta är en inspelad version av vårt webinar från torsdag 5 maj 2022. Presentationen hålls av David Holmberg, VD och grundare för The Information Company.

En styrmodell är ramverket för hur en organisation styrs och följs upp. Det tydliggör en gemensam bild för hur en strategi ska genomföras, hur en organisations vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och initiativ i vardagen.

I presentationen berättar David om vad en styrmodell bör innehålla, vilka fallgropar som finns och hur man lyckas med sin styrmodell.

Vill ni läsa mer om styrmodeller så kan ni läsa i vårt inlägg “Styrmodell – ett ramverk för målstyrning”

Presentationen är cirka 45 minuter lång.

About the author

Sofia Lundgren is a Performance Management Consultant with The Information Company, with experience of customers such as Sveaskog, Peab, Stena Metall and the Stockholm Football Association. She’s also responsible for The Information Company's marketing and events.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Related posts

Blog posts

Definiera syfte med styrande komponenter

Många organisationer har onödigt komplicerade och krångliga styrmodeller. Inte sällan stöter vi på styrmodeller innehållandes komponenter som lång- oc…

4 years ago

By Gustaf Hult

Read more »

Video library

Styrmodell – ett ramverk för målstyrning

För att skapa ett agerande i linje med strategin krävs en styrmodell för att definiera grundläggande principer inom den styrning som tas fram, samt at…

3 years ago

By The Information Company

Read more »

Do you need help?