Archive

Individuella mål?

Observera att nedan typer inte, mig veterligen, är vedertagna begrepp utan mitt sätt att kategorisera individuella mål. Personliga utvecklingsmål Utgår ifrån individens behov i första hand i syfte att stärka den egna kompetensen. Det kan handla om vad jag behöver…

Read more »

Förankra mål

Vi på TIC tror starkt på principen att de som ska nå målen ska vara med och ta fram dem, på så sätt är målen starkt förankrade i organisationen. När det finns övergripande bolagsmål behöver ofta avdelningar/enheter/team ta fram sina…

Read more »

Hur mäter man kundnöjdhet?

På den frågan finns det såklart inget entydigt svar utan beror ju på varje organisations egna förutsättningar och syfte med att mäta kundnöjdhet. Men jag tänkte ändå dela med mig av några tips på hur man kan tänka för att…

Read more »

Verksamhetsplan och hur ska min verksamhetsplan se ut?

Varför behövs en verksamhetsplan? En verksamhetsplan används som ett verktyg för att beskriva och kommunicera hur verksamheten planerar att arbeta framöver, på kort eller längre sikt. Vad verksamhetsplanen beskriver skiljer sig dock mellan olika organisationer. Vissa organisationer beskriver i stort…

Read more »

Vikten av att våga prioritera mål

Varför är det så viktigt att hitta sitt prioriterade mål, som hela organisationen tillsammans ska nå? För att öka sannolikheten att faktiskt uppnå det som är viktigast. Forskning visar nämligen att ju färre mål vi har – desto större sannolikhet…

Read more »

Sagan om målstyrningen

Att arbeta med målstyrning är ett ständigt lärande. Dels genom att kontinuerligt jobba med våra kunder och lära sig mer genom det rent praktiska. Sedan finns det givetvis mycket litteratur i ämnet, vilket ger en möjlighet att bygga på sin…

Read more »

Bra mål för rätt agerande

  Det är bara möjligt att agera här och nu. Man kan agera för att få effekt direkt eller senare, men man kan bara agera här och nu. För att driva agerandet i rätt riktning krävs att de mål…

Read more »

Mål skapar resultat

Jag stötte för ett tag sedan på grafen nedan som kommer ifrån träningsappen Strava. Grafen beskriver hur många utövare som genomför ett maraton för en specifik tid. Det jag tycker är mest intressant med denna graf är att resultaten vid…

Read more »

Hur får man medarbetare att acceptera mål som sätts?

När vi arbetar med mål och målsättning gör vi det med olika tidshorisonter och på olika nivåer, där vi utgår från organisationens gemensamma mål. Nyckeln med målsättning är att vi har ett prioriterat mål för hela organisationen, men det behöver…

Read more »

Kartan är inte verkligheten

En karta är en representation av verkligheten, en avbild med syfte att förenkla och göra något större eller mer komplext greppbart i en given situation. Eftersom kartans värde ligger i dess egenskap att förminska och förenkla skulle en karta med…

Read more »