Archive

Använd Best practice för att ständigt fortsätta utvecklas!

Best practice är de erfarenheter och processer som anses vara de mest effektiva och framgångsrika inom en specifik bransch eller område. Det finns inte en gemensam lösning som passar alla, utan det är snarare en anpassningsbar ram som kan skräddarsys…

Read more »

Beslutsfattande med hjälp av systemstöd

Hur vi driver beteendeförändring Uppföljning är inte bara viktigt för individens beteendeförändring, utan för att hela organisationen ska dra lärdomar och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden bli en bättre version av sig själv. Vi har tidigare här i bloggen…

Read more »

Strategisk Visualisering: Nyckeln till Framgångsrik Affärsplanering

Vikten av att göra sin affärsplan/strategi agerbar och uppföljningsbar I den snabbt föränderliga världen är en effektiv affärsplanering grundläggande för att företag ska kunna anpassa sig till nya trender och säkerställa långsiktig framgång. I dagens konkurrensutsatta miljö är det inte…

Read more »

Våga fatta beslut!

Många tycker att det är svårt att fatta beslut. Detta har dels blivit tydligt för mig efter att ha jobbat med styrning och uppföljning hos över 20 olika organisationer, dels efter att tagit del av flertalet intervjuer med Ari Riabacke,…

Read more »

Tips för att ta gemensamma beslut

Nu är höstterminen på ingång vilket innebär att många organisationer går in i strategi- och affärsplaneprocesser. En bra strategi handlar om att våga prioritera och välja en väg, det innebär att man också måste våga välja bort en annan…

Read more »

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur…

Read more »

Make better decisions!

People are constantly faced with decision-making and the desire to make the "right" decision. The question is, how should one go about making decisions?

Read more »

Faktabaserade beslut: hur gör man?

Faktabaserade beslut bygger på att analysera varför ett utfall blev som det blev och vilka åtgärder som krävs för att nå målet framöver. Därmed säkerställer ni att uppföljningen leder till relevanta beslut för att närma sig målen Lyssna på Johannes…

Read more »

Webbinarium: Hur man når sina mål genom en fungerande uppföljning

Torsdagen den 14:e maj kl. 13:00-14:00 är det återigen dags för oss på TIC att hålla ett av våra uppskattade webbinarium. Denna gång med temat Hur man når sina mål genom en fungerande uppföljning. För att nå…

Read more »

Vågar du välja bort?

Jag kom över en intressant artikel från Harvard Business Review där man berör hur man kan öka chansen att exekvera sin strategi. Författaren Graham Taylor beskriver ett företag som två år i rad har samlat sin ledningsgrupp för att under…

Read more »