Archive

Teamwork makes the dream work…

… men varför upplever så många att de inte samarbetar inom organisationen? Att de “jobbar i silos”? Att de inte koordinerar projekt, team eller funktioner där beroenden finns som påverkar prestationen? Där bristen på samverkan och kommunikation leder till ett…

Read more »

Fortsätt utvecklas!

Medarbetares förbättrade möjligheter att utvecklas är en av nycklarna för att lyckas med målstyrning. Det handlar om att på ett konkret och handlingsbart sätt uppnå önskade resultat genom att aktivt identifiera och förstärka de beteenden och åtgärder som leder till framgång, så att en organisation kan fokusera på det som verkligen gör skillnad.

Read more »

Uppföljning av målstyrning: Hur du säkerställer att din verksamhet är på rätt spår

Det är vanligt att man lägger betydligt mer kraft i att ta fram själva riktningen och målen i organisationen, men att man därefter glömmer bort att det i själva verket är uppföljningen som ska bör ha det största fokuset. Det…

Read more »

Våga fatta beslut!

Många tycker att det är svårt att fatta beslut. Detta har dels blivit tydligt för mig efter att ha jobbat med styrning och uppföljning hos över 20 olika organisationer, dels efter att tagit del av flertalet intervjuer med Ari Riabacke,…

Read more »

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur…

Read more »

Delat ansvar är inget ansvar, eller?

  Det är lätt att förföras av tanken att målstyrning går ut på att stycka upp en organisation i olika delmängder som var och en tar ansvar för. Att målhierarki och organisationsschema går hand i hand. Ungefär som…

Read more »

Kommunicera dina mål med förtroende

Under våren gick vi på TIC en kommunikations-/retorikkurs, där pratade vi just om att skapa förtroende genom kommunikation. Steg 1 var att reflektera över vilka personer vi hade förtroende för och vilka egenskaper vi kopplade ihop med dessa personer. I…

Read more »

Bota grundorsak och inte symptom!

Uppföljning skapar möjligheter att förbättra organisationens prestation Varje uppföljningstillfälle är en möjlighet att via grundorsaksanalys förstå varför vi presterar som vi gör och därmed en möjlighet att prestera ännu bättre. Allt för många organisationer slösar dock bort dessa möjligheter genom…

Read more »

Uppföljning – nyckeln till att nå sina mål

En uppföljningsmodell fastställer hur, i vilka forum, i vilken ordning och med vilken önskad effekt uppföljningen av målen sker. Uppföljningen innebär kollektiv feedback och feedback är det mest effektiva verktyget för att driva ett förändrat och/eller förstärkt beteende. Hur påverkar…

Read more »

Webinar: Modern styrning – Hur ser den ut?

Vi befinner oss i en ny verklighet där omvärlden är mer osäker än på länge. Utvecklingen sker i rasande takt och det blir allt svårare att planera sin verksamhet. Utöver detta har vi även haft en pandemi vilket lett till…

Read more »