Archive

Öka medarbetarnas engagemang med hjälp av Self-Determination Theory

Utvecklad av psykologerna Edward Deci och Richard Ryan, betonar SDT vikten av att tillgodose tre grundläggande psykologiska behov för att främja motivation och engagemang: 1. Autonomi: Frihet att fatta egna beslut Autonomi handlar om att medarbetarna känner att de har…

Read more »

Trender inom målstyrning – haka på och dra nytta av utvecklingen

Tiderna förändras, och så även målstyrningen. Men hur har utvecklingen sett ut? Och hur ser trenderna ut? Och på vilket sätt kan utvecklingen hjälpa oss framåt när vi arbetar med målstyrning? Min tanke med det här inlägget är att skina lite ljus på just detta.

Read more »

Grundorsaksanalys och fiskbensdiagram

När vi arbetar med målstyrning och följer upp målen, är det viktigt att göra en analys för att förstå varför vi presterar som vi gör, vilka lärdomar vi kan dra, och vad vi därför bör göra framåt (åtgärder). Men…

Read more »

Målstyrning för att öka produktivitet och effektivitet

Temat på det här blogginlägget handlar om just effekterna av att ha en väl fungerande målstyrning, närmare bestämt hur målstyrning som verktyg kan hjälpa er som organisation att få en ökad produktivitet och effektivitet (och dessutom beskriva vilka följdeffekter det…

Read more »

Målstyrning i praktiken: Att styra med mål i stark förändring

I år kick-startade vi på TIC våren med ett av våra uppskattade webinar, denna gång tillsammans med Joel Rosenqvist (VD) på Osby Glas – en del av Beijersfären.

Read more »

Målstyrningens treenighet i juletider!

När jag arbetar med att utveckla organisationers målstyrning brukar jag utgå ifrån tre, i teorin enkla, men i praktiken utmanande och kritiska delar: fokus, beslut och agerande.

Read more »

Demokratisera data!

För att främja en datadriven kultur måste företag integrera data i sina grundläggande värderingar och arbetssätt. Utmaningen ligger i att införa detta över hela organisationen. En effektiv lösning är att skapa en "data-demokrati", där alla i organisationen, oavsett deras kompetensnivå, känner sig bekväma med att arbeta med data. Detta skapar en ökad smidighet och möjliggör snabbare datadrivna beslut.

Read more »

Hur hjälper vi våra medarbetare att öka sin motivation?

Jag läste en artikel tidigare i veckan som tog upp olika exempel på varför man ibland tappar motivationen, och hur man bör göra för att undvika dessa fällor. Dessa exempel handlade bland annat om att man inte alltid värdesätter en…

Read more »

Teamwork makes the dream work…

… men varför upplever så många att de inte samarbetar inom organisationen? Att de “jobbar i silos”? Att de inte koordinerar projekt, team eller funktioner där beroenden finns som påverkar prestationen? Där bristen på samverkan och kommunikation leder till ett…

Read more »

Fortsätt utvecklas!

Medarbetares förbättrade möjligheter att utvecklas är en av nycklarna för att lyckas med målstyrning. Det handlar om att på ett konkret och handlingsbart sätt uppnå önskade resultat genom att aktivt identifiera och förstärka de beteenden och åtgärder som leder till framgång, så att en organisation kan fokusera på det som verkligen gör skillnad.

Read more »