Archive

Frukostseminarium: Konsten att genomföra sin strategi

Pontus Wadström, forskare och undervisare vid KTH i Stockholm, kommer förklara varför många strategier misslyckas och vad man kan göra för att säkerställa att strategin blir levande i hela organisationen. Maria Sjöström, chefscontroller på Kronfågel, kommer beskriva hur de lyckades…

Read more »

Kommunicera rätt för att skapa engagemang

I grunden innebär motivation strävan mot att uppnå behag och undvika obehag, men att de intervjuade kunde se två typer av drivkrafter/fokus för hur man uppfattar vad som är behag och obehag vilket de valt att kalla ”prevention” fokus respektive ”promotion” fokus .

Read more »

Bättre kommunikation

Vi måste kunna lyssna på organisationens frågor och synpunkter och förklara varför vi gjort de val vi gjort. När vi återkopplar måste vi “klä” måttens utfall i ord och förklara hur de hänger ihop och varför det ser ut som…

Read more »

Hur utvecklar ni er viktigaste resurs?

Det går knappt en dag utan att jag hör någon uttala saker som att de anställda är företagets mest värdefulla resurs. Så långt är allt bra. Det är därför sorgligt att förvånansvärt få organisationer lyckats vara tydliga med hur man arbetar för att…

Read more »

Varför blir det ingen förändring?

Jag tycker därför att följande metod (från Prosci) är en bra checklista när man funderar över vilka aktiviteter man bör genomföra för att säkerställa att alla är med på förändringen. ADKAR Awareness – de personer som behöver ändra sitt arbetssätt…

Read more »

Välkommen Sofia!

Sofia är nyutexaminerad från Handels i Göteborg och har nu flyttat upp till Stockholm för att börja jobba med oss vilket hon själv säger känns superkul. Dels att få komma till storstan men också att äntligen få tillämpa sina kunskaper…

Read more »

Frukostseminarium – målstyrning och beslutsstöd

Om du tycker att det låter intressant men inte har möjlighet att komma förbi får du gärna anmäla ditt intresse så kan vi boka in en separat tid för att gå igenom ett sammandrag av seminariet, antingen i ett fysiskt…

Read more »

Hur intelligent är ditt Business Intelligence?

Jag har arbetat med BI de senaste 10 åren och sett 100-tals lyckade BI-lösningar. De är lyckade för att de effektivt transformera stora datamängder till en visualiserad information. Men jag anser också att de allra flesta misslyckas med att i…

Read more »

Strategi – för att förändra eller för att optimera?

Det klassiska synsättet på strategi utgår ifrån att en ledning utformar strategier. Detta är sedan upp till organisationen att verkställa. Ett mer nutida synsätt är att inse att strategi har en framväxande  karaktär. Det innebär kort att strategier skapas av…

Read more »

Öka motivationen hos dina medarbetare

Den drivkraft som får människor att utföra ett arbete kan delas upp i två kategorier: extrinsic och instrinsic motivation. Extrinsic motivation är de yttre belöningar eller konsekvenser som följer en prestation och på så sätt förstärker ett agerande. Exempelvis kan…

Read more »