Archive

Målstyrning i praktiken: Att styra med mål i stark förändring

I år kick-startade vi på TIC våren med ett av våra uppskattade webinar, denna gång tillsammans med Joel Rosenqvist (VD) på Osby Glas – en del av Beijersfären.

Read more »

Good to great med hjälp av målstyrning!

Målstyrning och "Good to Great" kan kopplas samman på flera sätt, med fokus på hur organisationer kan utveckla och uppnå sina mål genom effektivt ledarskap och strategisk planering

Read more »

Vill du öka din organisations prestationsförmåga?

Arbeta målstyrt på rätt sätt och öka din organisations prestationsförmåga.

Read more »

Webinar: Styrmodell – Grunden för väl fungerande styrning och uppföljning

En styrmodell är ramverket för hur en organisation styrs och följs upp. Det tydliggör en gemensam bild för hur en strategi ska genomföras, hur en organisations vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och…

Read more »

Webinar: Styrmodell – grunden för en väl fungerande styrning och uppföljning

Nu är det dags igen för ett av våra uppskattade webinar. Denna gång kommer vi fokusera på styrmodeller, vilket är grunden för att säkra en väl fungerande styrning och uppföljning. I en omvärld som blir…

Read more »

Affärsplan som leder till resultat

Vi stöter ofta på affärsplaner som tar mycket tid och resurser att utveckla, men som inte leder till mycket agerande. Och det är inte konstigt, eftersom att ta fram en affärsplan eller strategi är väldigt svårt. Jag kommer därför bjuda…

Read more »

Styrkan i ett tydligt syfte

Många syften idag är ofta generiskt hållna och beskriver snarare hur en framgångsrik organisation ser ut eller så är de väldigt högtflygande och inspirerande, men saknar själva kärnfrågan; Varför finns vi och vad gör oss unika? I en färsk undersökning…

Read more »

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Carol Dweck (professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet) har genom sin forskning visat att vi människor kan befinna oss i två olika typer av mindset: Fixed mindset – jag som individ…

Read more »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Read more »

Styrmodell – ett ramverk för målstyrning

Styrmodellen är ramverket för hur mål sätts och följs upp, och visar hur organisationens vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och initiativ i vardagen. Se Christoffer Parmbäck i videon nedan berätta om sina…

Read more »