Resultatet av vårt arbete med Canal Digital

Medarbetarnas kännedom ökade

  • 70% » 98% Ökad kännedom om målen och strategierna

Kort om Canal digitaL

Utmaningen

Canal Digital är en av Nordens ledande TV-distributörer med över 100 tv-kanaler och interaktiva tjänster som används av närmare tre miljoner tittare varje dag. Under nio års tid var The Information Company en löpande partner till Canal Digital Sverige och Finland i affärsplaneringsprocessen. Utmaningen för Canal Digital var att översätta strategin till fokuserade, agerbara och kontinuerligt uppföljningsbara mål, samt säkerställa att samtliga medarbetare kände till målen och strategin.

Tydlig metodik

Lösningen

Tillsammans med Canal Digital tog The Information Company fram och implementerade en metodik som skiljer på styrning och monitorering. Styrningen representerade vad Canal Digital skulle fokusera på kommande år genom att fastställa ett prioriterat mål med korrelerade fokusområden. Metodiken tvingade fram ett tydligt fokus på den effekten var allra viktigast att uppnå under året och resten valdes bort. Monitoreringen gav en bredare kontroll av verksamheten och satte ramar att hålla sig inom när Styrningen skulle maximeras. Monitoreringen säkrade en långsiktig balanserad och hållbar utveckling som motpol till Styrningens kortsiktiga fokus.

Tydligt fokus

Resultatet

Genom att implementera en tydlig målstyrning för hela organisationen ökade medarbetarnas kännedom om Canal Digitals mål och strategier från 70 till 98%, på mindre än ett år. Det har även resulterat i att ledningsgruppsmötena har effektiviserats radikalt både i form av tid och beslutsfärdighet.

  • 70% » 98% Ökad kännedom om målen och strategierna
En stor förklaring till Canal Digitals framgång de senaste åren är det tydliga fokus som vår målstyrning skapar. Vi tar konsekvenserna av våra strategiska val och agerar i linje med dem. The Information Company har varit ett fantastiskt stöd för att ta oss hit!

John Nordin VD (Sverige & Finland) Canal Digital

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.